2020/2021 - прием в I клас

21.06.2019

Свободни места за прием в първи клас към 20.06.2019 г. по данни от училищата

Файл prilozhenie.xlsx
04.04.2019

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с Решение №83/22.02.2018 г., изменено с Решение №129 по Протокол №72/14.03.2019г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища в София-град, която можете да намерите на интернет страницата на Столична община, Ви информирам, че графикът на дейностите е, както следва:

СРОК

ДЕЙНОСТ

29.03.2019 г.

Обявяване на брой места и на прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.

от 15.04.2019 г.

до 15.05.2019 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас.

03.06.2019 г.в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

от 04.06.2019 г.

до 06.06.2019г. вкл. до 17.00ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.

06.06.2019 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на незаетите места за второ класиране.

от 07.06.2019 г. до 10.06.2019г вкл. до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране.

10.06.2019 г. - в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

от 11.06.2019 г. до 12.06.2019г вкл. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.

12.06.2019 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на незаетите места за трето класиране.

от 13.06.2019 г. до 14.06.2019г вкл. до 12.00 ч.

Подаване заявление за участие в трето класиране.

14.06.2019 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.

18.06.2019г. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на трето класиране.

20.06.2019 г.

Обявяване на свободните места след трето класиране

от 21.06.2019 г.

до 13.09.2019 г. вкл.

Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и на РУО София-град

 

Вярвам, че ще направите най–добрия избор на училище за Вашето дете. Той следва да отчита, както интересите на детето Ви, така и възможностите на училището.

Във връзка с това препоръчвам да следите информацията на електронните страници на училищата, да се срещнете с ръководствата и училищните екипи.

Пожелавам успех на всички участници в столичната кампания за прием на първокласници!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД 

04.04.2019

 

Изх. №  РУО1-8986/04.04.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Решение №83/22.02.2018 г., изменено с Решение № 129 по Протокол № 72/14.03.2019г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на област София-град, Ви уведомявам, че на интернет страницата на училището, следва да се публикува:

1. Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас за предстоящата учебна 2019/2020 година. /приложено/

2. Критериите за прием на ученици в първи клас съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища, приета с Решение №83/22.02.2018 г., изменено с Решение № 129 по Протокол № 72/14.03.2019г. на Столичен общински съвет. /приложено/

3. Определените прилежащи територии на повереното Ви училище. /приложено/

4. Свободните места след всяко класиране в посочения в срок.

За успеха на кампанията от изключителна важност е информираността на обществото.

Вярвам във Вашия професионализъм за коректност и сътрудничество като гаранция за успех.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

PDF icon grd.pdf PDF icon sistemazapriemnauchenicivparviklasvobshtinskiteuchilishtanateritoriqtanastolichnaobshtina2019.pdf PDF icon prilezhashchi-rayoni-na-uchilishchata-za-priem-v-prvi-klas.pdf