2018/ 2019 - след завършен VII клас

05.04.2018

Прием в VIII клас в паралелки във вечерна форма на обучение и в задочна форма на обучение

PDF icon Приложение 2