Чужд eзик и майчин език

09.05.2019

Конкурс за есе на английски език

Изх. № РУО1-12735/09.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Предоставям на Вашето внимание информация относно конкурс за есе на английски език, организиран от Фондация "Солидарност в действие". В конкурса могат да участват младежи на възраст от 15 до 25 години. Крайният срок за участие е 20.05.2019 г. Подробна информация можете да намерите на: https://solidarityworks.eu/immersion-academy-2019-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb/ .

Моля да информирате за горепосоченото учениците в повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.05.2019

Открита педагогическа практика по английски език

Изх. № РУО1-12402/07.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че на  30.05.2019 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в Професионална гимназия по телекомуникации, район Студентски, ул.“Акад. Ст.Младенов“ №1 ще се проведе открита педагогическа практика по английски език в VIII клас на тема “Life Skills acquired through foreign language teaching in thе professional high school” с учител г-жа Жанета Декова. Желаещите да присъстват е необходимо да попълнят следния формуляр за участие: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScodPK6Uh7ZKyQF5RjD_W7ORwLRw-AujlpxTJukeiMEiry4kw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Моля да информирате заинтересованите учители и при възможност да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.05.2019

Представяне на френска практическа граматика „La Grammaire - Les aventures fantastiques de Milou“

Изх. № РУО1-12200/03.05.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Информирам Ви, че на 9 май 2019 г. от 14:30 ч. и на 10 май 2019 г. от 10:30 ч. във Френския културен институт, пл. „Славейков“ № 3 ще бъде представена нова френска практическа граматика за нива А1 и А2 от Общата европейска езикова рамка „La Grammaire -Les aventures fantastiques de Milou“. Моля да уведомите заинтересованите учители за предстоящото събитие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.04.2019

Европейски летен лагер 2019

Изх. № РУО1-11545/24.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Предоставям на Вашето Внимание информация относно предстоящ международен „Европейски летен лагер 2019“, който се организира в периода 16-30 август 2019 г. в Грузия от Националния център за деца и младежи, с който Република България реализира проект „Помощ за развитие“ на тема „Млади лидери за целите на устойчивото развитие“, подкрепян от ЕС. Цел на обучението ще бъде запознаване на участниците с европейските ценности и насърчаване на сътрудничеството, междукултурното разбирателство и толерантността между младежите.

Центърът отправя покана до български ученици на възраст между 14 и 18 години, записани в средни училища в Република България и владеещи английски език на ниво най-малко В2 (изисква се сертификат). Владеенето на друг официален език на ЕС, както и препоръка от преподавател са допълнителни предимства. Организаторите поемат разходите за транспорт (самолет), настаняване и храна. Срокът за кандидатстване е 30 април 2019 г. Документите се изпращат на електронен адрес [email protected].

Кандидатите за участие е необходимо да попълнят приложеното тук апликационна форма: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuBJvOzf2siJN7Sb4TZGug8bpkqTNgtn69z_xP0Ib4HvswrQ/viewform?fbclid=IwAR3iXOXjvF7w0LXXys5cm-kzgs7sR98bOxpJu33cI8N-RgqrfcvbguM129g.

Повече информация за процеса и изискваните документи може намерите в приложението по-долу.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.04.2019

Семинар за учители по френски език

Изх. № РУО1-10705/17.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Предоставям на Вашето Внимание информация относно семинар за учители по френски език, организиран от Отдела по образователно сътрудничество към Френския културен институт, съвместно с ИК „Колибри и „Cle Internetional“. Семинарът ще се проведе на 23.04.2019 г. в зала „Славейков“ на Френския културен институт, пл. „Славейков“ № 3 от 11:15 часа и от 14:30 часа.

Моля да уведомите заинтересованите учители и при възможност да осигурите тяхното присъствие без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1209/09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката)

17.04.2019

Открита педагогическа практика по испански език

Изх. № РУО1-10498/16.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Информирам Ви, че в изпълнение на Годишния план за дейността на РУО – София-град за учебната 2018/2019 година на 22.04.2019 г. от 12:30 часа в Американски колеж, район Младост, като част от конкурса „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“, ще се проведе открита педагогическа практика по испански език в X клас с учител г-жа Мая Бонева на тема „El camino de Santiago“. Моля да уведомите заинтересованите учители и при възможност да осигурите тяхното присъствие без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1209/09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката)

17.04.2019

Семинар за учители по чужди езици

Изх. № РУО1-10499/16.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Информирам Ви, че в изпълнение на Годишния план за дейността на РУО – София-град за учебната 2018/2019 година на 23.04.2019 г. от 14:00 часа в 105 СУ „Атанас Далчев“, район Изгрев, ул. "Св. Пимен Зографски" №7, ще се проведе тренинг-семинар с учители по чужди езици на тема „Работа с електронни образователни ресурси – обмяна на добри практики“. Фокус на тренинг-семинара ще бъде изготвянето и прилагането в чуждоезиковото обучение на бук трейлъри и арт трейлъри. Желаещите да вземат участие е необходимо да попълнят приложената заявка: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQSvd4s-qGbFnoJZzSnylMNXhf54A2t9ywrYJw_q0EkjcD9A/viewform

Моля да уведомите заинтересованите учители и при възможност да осигурите тяхното присъствие без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1209/09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката)

15.04.2019

Открита педагогическа практика по латински език

Изх. № РУО1-10177/12.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план за дейността на РУО – София-град за учебната 2018/2019 година Ви информирам, че на 17.04.2019 г. от 17:45 часа в 17 СУ „Дамян Груев“, ж.к.Западен парк, ул. „Сава Михайлов“ №64, като част от конкурса „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“, ще се проведе открита педагогическа практика по латински език в IX клас с учител г-н Димитър Драгнев на тема „Латинският език и българските земи“. Моля да уведомите заинтересованите учители и при възможност да осигурите тяхното присъствие без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1209/09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката)

28.03.2019

XXVIII международна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА)

Изх. № РУО1-8261/27.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно XXVIII международна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА), която ще се проведе в периода 3 – 5 май 2019 година в град Пловдив, с партньор и домакин на събитието Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Желаещите да участват учители могат да получат подробна информация и да се регистрират на http://www.beta-iatefl.org/annual-conference/conference-call/ или на [email protected].

Моля да уведомите заинтересованите учители в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.03.2019

Литературен конкурс за авторски художествени текстове на английски език и на немски език

Изх. № РУО1-8201/27.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно ежегодния литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език, организиран от Първа езикова гимназия - град Варна, съвместно с Министерството на образованието и науката, Община Варна и Фондация „Българска памет“. Темата на конкурса за 2019 година е „ОГЪН“. Крайният срок за изпращане на конкурсните материали е 07.05.2019 г.

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици в повереното Ви училище.

Приложения:

  1. Статут на конкурса.
  2. Условия за участие.
  3. Формуляр за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.03.2019

ХІХ-ти Национален фестивал на детското и юношеско театрално творчество на руски език „Ние можем всичко“

Изх. № РУО1-7765/22.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че Руски камерен театър, съвместно с Представителството на Россотрудничество в България, организира на 20 април 2019 година в Руския културно-информационен център ХІХ-ти Национален фестивал на детското и юношеско театрално творчество на руски език „Ние можем всичко“. Участниците ще бъдат оценявани в три възрастови групи:

•           от 7 до 11 години;

•           от 11 до 16 години;

•           над 16 години.

Желаещите да участват е необходимо да изпратят приложената по долу заявка на адрес [email protected] и/или [email protected]  в срок до 17.04.2019 г.

За повече информация можете да се обърнете към г-жа Юлия Диханова на тел. 0898-669-460 или на посочените електронни адреси.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по немски език

Изх. № РУО1-7512/21.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА НЕМСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по немски език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по немски език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД