Физическо възпитание и спорт

16.10.2019

Обучителен семинар по проект „SIT2PLAY“

Изх. № РУО1-29374/15.10.19 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Министерство на младежта и спорта с изх.№ 04-05-158/14.10.2019 г. и вх.№РУО1-29215/14.10.2019 г., Ви информирам, че в рамките на проект „SIT2PLAY“, ще бъде организиран обучителен семинар, който ще се проведе в Национална спортна академия „Васил Левски“ на 5 ноември 2019 г. от 10:00 часа. Семинарът ще протече в две части: теоретична лекция с продължителност до 11:30 часа, в която ще се включат студенти от Национална спортна академия. Водещ преподавател ще е доц. Вера Антонова от катедра „ Баскетбол, волейбол, хандбал“.

Проектът „SIT2PLAY – приобщаващ седящ волейбол, инструмент за промяна на възприемането на увреждания” е насочен към учители по физическо възпитание и спорт за провеждане на занимания по седящ волейбол в училищна среда.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.10.2019

„Ден на японските бойни изкуства и културни традиции“

Изх. № РУО1-28969/10.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на клуб „Приятели на Япония в България” – Нихон Томоно Кай с вх. № РУО1-28738/08.10.2019 г., Ви информирам, че на 19 октомври 2019 г., събота от 10:00 до 18:00 пред Националния дворец на културата – отвореното пространство към бул. „Фритьоф Нансен“, ще се проведе „Ден на японските бойни изкуства и културни традиции“.

Тази година събитието е в рамките на четири важни годишнини в историята на двустранните отношения между Япония и България, а именно :

  • 110 години от началото на официалните двустранни контакти;
  • 80 години от установяването на дипломатически отношения между двете страни;
  • 60 години от възстановяването им;
  • 30 години организиране на дни на японската култура в България.

Освен популяризирането на японската култура, събитието има силно възпитателно и образователно въздействие върху подрастващите, чрез демонстрация на бойни изкуства и ревю на кимона.

 

За контакти: 0888 56 18 48 – доц. д-р Боян Жеков; email: [email protected]

 

Приложение: програма

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.10.2019

Регламент на „Лекоатлетически звезди на София“ 2019 г.

Изх. № РУО1-28604/07.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с изх. № СОА19-ДИ05-3060, вх. № РУО1-28286/2.10.2019 г. , Ви уведомявам, че Столична община, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, съвместно със сдружение „София-Европа“, организират градско първенство по лека атлетика за ученици от столичните училища – „Лекоатлетически звезди на София“. Инициативата е традиционна за ученическия спортен календар на град София и е в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта“. 

Първенството ще се проведе на 25-26 октомври 2019 г. в зала „Асикс Арена“, като в него могат да  участват момчета и момичета от I до XII клас от всички столични училища.      

Заявки за участие се подават до 19.10.2019 г. по електронна поща – [email protected] и [email protected] .  

Техническата конференция ще се проведе на 21.10.2019 г. от 12:30 часа в сградата на Столична община, ул. „Оборище“ № 44, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, ет. 1.

За повече информация: Любомира Радоева, експерт в дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ – 0887 377 061;

 

Приложение: Бланка заявка за участие; Регламент на „Лекоатлетически звезди на София“ 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.09.2019

Информация за спорт борба

Изх. № РУО1-27245/20.09.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Българска федерация по борба с вх. № РУО1-25570/04.09.2019 г., приложено Ви изпращам формуляр, който да попълните  с изчерпателна информация относно брой училища, в които се провежда обучение по борба и брой ученици, които се обучават по спорт борба в повереното Ви училище в срок до 25.09.2019 г. на следния адрес :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-VA-Yx9gzkgyJcEY4hq9Ct_jpXnQ-qJWU7nTTM7i5WfL_lw/viewform?usp=pp_url

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2019

Провеждане на дискусии и беседи на тема „Превенция на спортното хулиганство“

Изх. № РУО1-26886/17.09.19 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична дирекция на вътрешните работи /СДВР/ с Рег. №513000 – 43381/26.08.2019г., с вх. № РУО1-24755/26.08.2019г., относно провеждане на дискусии и беседи на тема „Превенция на спортното хулиганство“ между учители и служители от сектор „Масови мероприятия“ при СДВР, в изпълнение на Програма за съвместни дейности на СДВР и Регионално управление на образованието – София-град /РУО – София-град/ в образователните институции на територията на област София-град за учебната 2019/2020г., Ви уведомявам за следното:

  • предвидени са мерки за подобряване на координацията с директорите на училищата с цел изготвяне на графици и съгласуване на варианти за осъществяване на комуникация между училищата от една страна и СДВР от друга;
  • дейностите, залегналите в програмата акцентират върху превенцията по отношение на „спортното хулиганство“;  
  • планиране на срещи с директорите на столичните училища и представители на РУО – София-град за съгласуване на съвместни дейности според възрастовите особености и потребностите на учениците;
  • изготвяне на графици по места, като беседите ще са съобразени със спецификата на всяко училище и с индивидуалните потребности на учениците в него и темата предварително ще бъде съгласувана с инспектор от Детска педагогическа стая.   

Моля да се запознаете със съдържанието на Програма за съвместни дейности на СДВР и Регионално управление на образованието – София-град, относно провеждане на дискусии и беседи на тема „Превенция на спортното хулиганство“ и  да осигурите подкрепа на инициативата.

 За информация : инспектор Цветелина Кирилова - 0882 65 44 26  

Приложение: Програма за съвместни дейности на СДВР и Регионално управление на образованието – София-град, относно провеждане на дискусии и беседи на тема „Превенция на спортното хулиганство“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.09.2019

Турнир по мини-волейбол  „Малки Великани“ 2019

Изх. № РУО1- 26885/17.09.19 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на застрохователна компания „Булстрад“ с вх.№РУО1-26252/11.09.2019 г. Ви информирам, че застрахователна компания „Булстрад“ със съдействието на БФ „Волейбол“, общини Бургас, Варна, Стара Загора, Велико Търново, Пловдив, Русе, София и Разлог, организира националната верига турнири по мини-волейбол  „Малки Великани“ 2019 за ученици 5 – 6 клас.

Веригата волейболни турнири е платформа, която популяризира активния и здравословен начин на живот на подрастващите и интерес към развитие на спорта волейбол. Инициативата е дългосрочна и насочена към развиване на социалните умения на учениците чрез спортни активности, поднесени по забавен и достъпен за тях начин.

Турнирни центрове на Веригата са градовете Бургас, Варна, Стара Загора, Велико Търново, Пловдив, Русе, София и Разлог.

Всички финансови разходи по организацията, провеждането и наградите за събитието са за сметка на Организационния комитет.

За  град София спортният празник ще се проведе в два дни на 29-30 октомври 2019 г. в зала „Христо Ботев“ или зала  „Сиконко”  от 14:00 ч. до 18:00 часа.

Финалът ще се проведе в град Разлог на 29-30 ноември – 1 декември 2019 година.

Всяко едно училище-участник ще получи по 1 брой волейболна топка „Микаса“ , а преподавателите-водачи сувенирен подарък. Голямата награда е спортен лагер за националния победител във Веригата.

За контакт с организаторите д-р Ванина Миланова – 0884 194 960         [email protected]

 

Приложение:1. Регламент2. Заявка за участие3. Списък-отбор4. Декларация 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ ГРАД

17.09.2019

Покана за включване на училищата на територията на гр. София в отбелязване на Европейската седмица на спорта (23-30 септември 2019 г.)

Изх. № РУО1-24548/20.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писма на Министерството на младежта и спорта изх. № 04-05-117/09.08.2019 г., с вх. № РУО1-24168/13.08.2019 г., и изх. № 04-05-117/19.08.2019 г., с вх. № РУО1-24522/20.08.2019 г., относно отбелязване на Европейската седмица на спорта (23-30 септември 2019 г.), приложено Ви изпращам покана за включване на училищата на територията на гр. София в инициативата и формуляр за посещение на Спортен панаир, който ще се проведе в зала „Арена Армеец“ в периода 24-26 септември 2019 г.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.09.2019

Утвърждаване на Националния спортен календар на МОН за учебната 2019/2020 година

Изх. №РУО1-26660/13.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-2273/11.09.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Националния спортен календар на МОН за учебната 2019/2020 година. 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.08.2019

VI Туристически поход за ученици от столичните училища до Черни връх

Изх. № РУО1-24863/27.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с вх. №РУО1-24403/16.08.2019 г., Ви информирам, че Столична община организира VI Туристически поход за ученици от столичните училища по маршрут – х. „Алеко“ до „Черни връх“, ПП „Витоша“.Туристическият форум ще се проведе ма 27 септември и има за цел да запознае младите хора с ползите от планинския туризъм, да създаде позитивно отношение към природата, да изгради теоретични знания за правилата за безопасност при планински преходи, както и практически умения за оцеляване в планината. Проявата е насочена към ученици от 5 до 12 клас и е част от Годишния календарен план на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“. Пълна информация за инициативата може да намерите на електронния сайт на град София, www.sofia.bg – Спорт и младежки дейности – Спортни дейности.                                                                                                                                        

За информация и контакт: Надежда Герова, ст. експерт в дирекция „ПИСТ“, тел.02/9810651; 0896847451 .

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.08.2019

Покана за включване на училищата на територията на гр. София в отбелязване на Европейската седмица на спорта (23-30 септември 2019 г.)

Изх. № РУО1-24548/20.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писма на Министерството на младежта и спорта изх. № 04-05-117/09.08.2019 г., с вх. № РУО1-24168/13.08.2019 г., и изх. № 04-05-117/19.08.2019 г., с вх. № РУО1-24522/20.08.2019 г., относно отбелязване на Европейската седмица на спорта (23-30 септември 2019 г.), приложено Ви изпращам покана за включване на училищата на територията на гр. София в инициативата и формуляр за посещение на Спортен панаир, който ще се проведе в зала „Арена Армеец“ в периода 24-26 септември 2019 г.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.07.2019

Система за оценката на физическата дееспособност

Изх. № РУО1- 21408/11.07.19 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-1588/20.06.2019 г. на министъра на образованието и науката с утвърдена Система за оценката на физическата дееспособност на учениците от I-XII клас. 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.07.2019

Информация за зонален и областен етап от Ученическите игри

Изх. № РУО1 – 19821/01.07.2019г. 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението и отчитането на Ученическите игри, моля да изпратите на e-mail: [email protected]  попълнена таблица с информация за приключилите зонален и областен етап от Ученическите игри за учебната 2018/2019 г. в срок до 05.07.2019 г.

 

Приложение:

1.Таблица с информация за зонален и областен етап от Ученическите игри

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД