Физическо възпитание и спорт

20.03.2019

Организиране на Ученически игри – финални състезания

Изх. № РУО1 – 7180/20.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1 – 6952/18.03.2019 г., приложено Ви изпращам информация за утвърдените градове за домакини на финалните състезания от Ученическите игри, включени в Националния спортен календар за учебната 2018/2019 г.

Във връзка с изпълнението и отчитането на Ученическите игри, моля да изпратите на e-mail: e.jordanova@edusofia.bg попълнената таблица с информация за приключилия вътрешноучилищен етап от Ученическите игри за учебната 2018/2019 г. в срок до 29.03.2019 г.

Приложение:

1.Таблица с градове домакини за финалните състезания от Ученическите игри

2.Таблица с информация за вътрешноучилищен етап от Ученическите игри

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.03.2019

Организиране на Ученически игри – областни състезания

Изх. № РУО1 – 6515/14.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо, с  вх.№РУО1 – 6098/12.03.2019 г., приложено Ви изпращам информация за разпределението на общините и ръководители на групи за провеждане на областния етап от Ученическите игри – 2019 г.

Информация за групите е качена на електронния портал на Столична община – Спорт и младежки дейности – Ученически игри

https://www.sofia.bg /schools-games

По електронна поща всички районни експерти ще бъдат уведомени за изтегления жребий и групите, както и за възможността игрите да стартират на 20-21 март 2019 г.

За времето на пролетната ваканция не са планирани състезания.

Приложение: Съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.03.2019

Изменение на Заповед № РД 09-2658/17.09.2018 г.

Изх. № РУО 1 –6255/13.03.2019  г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105 – 73/06.03.2019 г., вх.№РУО1 – 5504/06.03.2019 г., Ви уведомявам за изменение на Заповед № РД 09–2658/17.09.2018 г. на министър на на образованието и науката за утвърждаване на Националния спортен календар на МОН за учебната 2018/2019 г., в частта „Международни състезания за деца и ученици”.

Приложение: Заповед № РД 09-733/01.03.2019 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.03.2019

Международна младежка среща за антична драма, музика и лека атлетика “Olympia in Dion”

Изх. № РУО1-5584/06.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-5050/27.02.2019 г., Ви уведомявам за предстояща ежегодна Международна младежка среща за антична драма, музика и лека атлетика “Olympia in Dion”  в Гърция.

Събитието е без състезателен характер и се провежда в рамките на 9 дни през втората половина на месец септември.

Заинтересованите от участие в събитието училища, университети и неформални групи следва в срок до 15 март 2019 г. да изпратят формуляр и другите изисквани материали, съгласно подробното описание в приложеното писмо.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

22.02.2019

Провеждане на Научно-практическа конференция „Актуални проблеми на физическото възпитание“

Изх. № РУО1 – 4661/22.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ЦПЛР

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-59/18.02.2019 г., с вх..№РУО1 – 4241//18.02.2019 г. Ви уведомявам, че на 05 и 06 април 2019 г. в Национална спортна академия „Васил Левски“ ще се проведе Научно-практическа конференция „Актуални проблеми на физическото възпитание“, организирана от катедра „Теория на физическото възпитание“.

В дните на научната конференция ще се проведе и семинар – обучение за учители по физическо възпитание и спорт за придобиване на 1 квалификационен кредит, съгласно Наредба № 12/01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Моля, да бъдат информирани учителите по физическо възпитание и спорт от поверената Ви институция за включване в конференцията, без да се нарушава учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10 – 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

22.02.2019

Покана за участие в IV Градско индивидуално ученическо първенство по тенис на маса

Изх. №  РУО1 – 4631/22.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „София – Европейска столица на Спорта“, вх.№ РУО1 – 4239/18.02.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „София – Европейска столица на Спорта“, съвместно със Столична община и съдействието на Българска федерация по тенис на маса организират

IV Градско индивидуално ученическо първенство по тенис на маса.

Състезанието ще се проведе на 22.03.2019 г., /петък/ от 8,30 часа в малката зала на „Арена Армеец“.

Участниците са разделени в 3 възрастови групи, както следва:

            V – VII клас – момчета и момичета, родени 2007, 2006, 2005 г.

            VIII – X клас – девойки и юноши, родени 2004, 2003, 2002 г.

            XI – XII клас – девойки и юноши, родени 2001, 2000 г.

За участие се допускат до 10 ученици от възрастова група /5 момичета и /или 5 момчета/

Участниците да си носят хилки и топчета.

Заявки за участие се подават на само на e-mail: tenis_masa_2019@abv.bg в срок до 15 март 2019 г.

Телефон за контакти: 0888100578, Мариана Стоилова.

Програмата ще бъде изпратена на електронната поща на участниците след приемане на заявките.

Моля, да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище за спортната инициатива, без да се нарушава учебния процес.

Приложения: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10 – 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

15.02.2019

Съдействие при популяризиране на възможности за кандидатстване за еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от I до XII клас

Изх. № РУО1 – 4162/15.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община, № СОА19-ДИ05-683/14.02.2019 г., с вх. № РУО1 – 3985/14.02.2019 г., Ви уведомявам, че кметът на Столична община за седма поредна година ще награди ученици, завоювали призови места в областта на спорта през 2018 г.

На 17 май 2019 г. на официална церемония учениците ще бъдат удостоени със Стипендия за високи спортни постижения.

Право да кандидатстват за отличието имат всички ученици от столичните училище от I до XII клас, класирани на първо, второ или трето място на Олимпийски игри, Световни първенства, Световни купи, Европейски и Балкански първенства и международни турнири.

Пълната информация относно реда и условията за присъждане на стипендията/правила, категории, процедура, оценяване, формуляр за кандидатстване и срокове/ е публикувана на официалния електронен портал на гр. София: www.sofia.bg, секция – Спорт и младежки дейности, раздел Програми и проекти.

Крайният срок за подаване на формуляр и съпътстващи документи е 1 април 2019 г.

Контакт с експерти на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“:

  • Надежда Герова – младши експерт, 0896 847 451, n.gerova@sofia.bg;
  • Десислава Темелкова – главен експерт, 0884 322 649, dtemelkova@sofia.bg.

Приложение: съгласно текста:

1. Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от I до XII клас;

2. Формуляр – искане.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.02.2019

Покана за участие в Национален ученически шампионат по ски

Изх. №  РУО1 – 3881/13.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Българска Асоциация Спорт за учащи /БАСУ/, вх.№ РУО1 – 3643/11.02.2019 г., Ви уведомявам, че Българска Асоциация  Спорт за учащи, съвместно с „ Пампорово“ АД – к.к. Пампорово, Община Смолян и с финансовото съдействие на Министерство на младежта и спорта организира Национален ученически шампионат по ски.

Събитието е продължение на програмите на Министерството на младежта и спорта.

Състезанието ще се проведе на 22.02.2019 г., /вторник/ от 9,30 часа.

Място на провеждане – Ски писта „Стената“ – на ски център „Студенец“ в к.к. Пампорово, в зависимост от метеорологическите условия.

Участниците са разделени в 6 възрастови групи и категории, както следва:

            U 8 – момичета и момчета / родени 2011 и 2013 г./

            U 10 – момичета и момчета / родени 2009 и 2010 г./

            U 12 – момичета и момчета / родени 2007 и 2008 г./

            U 14 – момичета и момчета / родени 2005 и 2006 г./

            U 16 – момичета и момчета / родени 2003 и 2004 г./

            U 18 – девойки и юноши / родени 2001 и 2002 г./

Техническата конференция  за проверка на документите на отборите /участниците/, теглене на стартовите номера и получаването им ще се проведе на 21 февруари /четвъртък/, от 17:00 ч. в спортна зала „ Величко Чолаков“, гр. Смолян, ул. Димитър Благоев“ № 22, ет.2“. Заявки за участие и документи се приемат само на Техническата конференция.

Разходите за транспорт, храна и нощувка, свързани с подготовката и участието на отборите /състезателите/ в състезанието са за тяхна сметка.

Моля, да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище за спортната инициатива.

Приложения:

1.      Наредба за провеждане на Национален ученически шампионат по ски;

2.      Техническа заявка за участие в Националния шампионат по ски;

3.      Декларация;

4.      Предсъстезателен медицински списък

5.      Програма на Националния ученически шампионат по ски

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Популяризиране на инициативи на сдружение „BG Бъди активен“

Изх. № РУО1 – 3121/05.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105 - 135/30.01.2019 г., вх.№РУО1 - 2653/30.01.2019 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на инициативи на сдружение „BG Бъди активен“:

-          „ Ден без асансьори – European No Elevators Day“;

-          „ Европейска седмица на физическата активност и спорта – MOVE Week Day“;

-          „ Европейски ден на спорта в училище – European School Sport Day“.

При включване на поверената Ви образователна институция в горепосочените инициативи следва да се спазват изискванията на чл.11а, ал.1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал.1“.

Приложение:

Съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Изпълнение на Постановление №129/2000 г.

Рег. № РУО1-3055/05.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо № 9105-34/25.01.2019 г. на МОН, вх. № РУО1-2230 /28.01.2019 г., Ви уведомявам, че предстои изпълнение за 2019 г. на Постановление № 129 от 2000 г. на Министерски съвет за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджета на общините.

Съгласно чл.1, ал.1 и ал. 2 от ПМС № 129/2000 г. паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2.00 лв. на дете и 3.00 лв. на ученик в дневна, комбинирана форма на обучение и обучение чрез работа за бюджетна година в общинските и държавните детски градини и училища.

І. Процедурата за предоставяне на паричните средства за общинските детски градини и училища, финансирани чрез бюджета на общините e следната:

1. Проектите на общинските детски градини и училища се представят за съгласуване на експерта по младежки дейности, спорт и туризъм в районните администрации на Столична община, в срок до 14.03.2019 г.

2. Проектите на общинските детски градини и училища се изработват в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, вторият в общината и третият се съхранява при директора, изработил проекта.

3. Директорът на общинско училище, в което има и организирани подготвителни групи, изработва общ проект за училището за кандидатстване по ПМС №129/11.07.2000 г., като броят на децата и броят на учениците и полагащата им се сума по 2 лв. и по 3 лв. се записва поотделно в Справка (Образец № 1) 

ІІ. За училищата, финансирани от бюджета на МОН:

1. Проектите се предоставят в срок до 31.03.2019 г. в РУО – София-град, ул. „Антим І ” № 17, V етаж, стая 501 на Георги Пашов–старши експерт по финансово осигуряване

1. Проектите се изработват в два екземпляра. Единият екземпляр се съхранява в РУО – София-град, вторият остава за съхранение при директора, изработил проекта.

ІІІ. За детските градини и училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата и Министерството на отбраната, редът за одобряване на проектите и предоставянето на средствата се определя от съответния министър.

Броят на децата и учениците се определя въз основа на данните в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование на Министерството на образованието и науката към началото на втория учебен срок за съответната учебна година.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Георги Пашов - старши експерт по финансово осигуряване, тел: 02/ 935 60 68.

Приложение:

1.         Постановление № 129/11.07.2000 г., изм. и доп., бр.62 от 27.07.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.

2.         Приложение № 1 към чл.3, ал.1

3.         Приложение № 2 към чл.3, ал.1

4.         Справка (Образец № 1)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Популяризиране на Първенство по ски за ученици

Изх. №  РУО1 – 2973/04.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№ СОА19 – ВК08 – 1145 - /1/г., вх. № РУО1 – 2915/04.02.2019 г., Ви уведомявам, че Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/, в партньорство със сдружение „Мачирски спорт“ и със съдействието на РУО – София-град организират Първенство по ски „Първа ПИСТ-А“.

Събитието е включено в Годишния календар за спортни дейности на Столична община и предоставя възможност на любителите на зимните видове спорт да се включат в професионално състезание и да демонстрират умения и качества.

Спортната надпревара ще се проведе на 22 февруари 2019 г /петък/, на писта „Ветровала“.

Техническата конференция ще се проведе на 20 февруари /сряда/ от 13:00 часа, ул. „Оборище“ №44, ет.1, дирекция „ПИСТ“.

Крайният срок за подаване на заявки /техническа заявка по образец/ е 18.02.2019 г., на е-mail: dtemelkova@sofia.bg; n.gerova@sofia.bg; lubomira_radoeva@abv.bg

Моля, да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт и  да осигурите присъствието им за участие в спортната надпревара, без да се нарушава учебният процес.

Приложения:

1. Правила и програма на спортната надпревара „Първа ПИСТ – А“;

2. Техническа заявка за участие в спортната надпревара „Първа ПИСТ – А“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2019

Турнир по тенис от календара на Асоциацията на професионалните тенисисти

Изх. № РУО1 – 2221/25.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

Във връзка с писмо с  вх.№РУО1 – 2127/25.01.2019 г. на Българска федерация по тенис, Ви уведомявам, че за четвърти пореден път България ще бъде домакин на турнир от календара на Асоциацията на професионалните тенисисти /АТР/. В надпреварата ще вземат участие някои от най-добрите световни играчи .

Турнирът ще се проведе в многофункционалната зала „Арена Армеец София“.

Организаторите са предвидили на 5 февруари /вторник/ деца до 14 годишна възраст да влизат безплатно, като също така са организирани много допълнителни забавления и награди. За пръв път в историята на турнира, чрез томбола от предварително регистрирали се на 4 февруари и 5 февруари деца, ще се определят 18 щастливци, които ще придружат участниците в елиминационната фаза при излизането им на корта в заключителната фаза на турнира.

Организаторите имат възможност да осигурят пропуски за желаещите деца от училищата на гр. София за първите дни на турнира с основен фокус на 5 февруари /вторник/.

Моля, да уведомите учителите от поверените Ви образователни институции, и при заявен интерес от тяхна страна, да изпратят потвърдително писмо на електронен адрес office@lgtennis.bg Краен срок за заявки 31 януари /четвъртък/.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД