20.08.2019

Покана за включване на училищата на територията на гр. София в отбелязване на Европейската седмица на спорта (23-30 септември 2019 г.)

Изх. № РУО1-24548/20.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писма на Министерството на младежта и спорта изх. № 04-05-117/09.08.2019 г., с вх. № РУО1-24168/13.08.2019 г., и изх. № 04-05-117/19.08.2019 г., с вх. № РУО1-24522/20.08.2019 г., относно отбелязване на Европейската седмица на спорта (23-30 септември 2019 г.), приложено Ви изпращам покана за включване на училищата на територията на гр. София в инициативата и формуляр за посещение на Спортен панаир, който ще се проведе в зала „Арена Армеец“ в периода 24-26 септември 2019 г.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.08.2019

Временна научна лаборатория за деца на Байер

Изх. № РУО1- 24397/ 16.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Министерство на образованието и науката за пета поредна година подкрепя инициативата на Байер за провеждането на временна научна лаборатория за деца. Предложените опити и дейности за деца на възраст от 6 до 12 год. са интересни, полезни и достъпни за тази възраст. Лабораторията допринася за повишаване на интереса към химията и биологията и предизвиква желание за учене чрез забавен, приятен и ангажиращ начин.

В тази връзка моля да създадете необходимата организация за включване на ученици в инициативата, като снимането на деца става само след предварително писмено съгласие на техните родители, при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.08.2019

Проект квалификация

Изх. № РУО1-24493/19.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-24445/19.08.2019 г. Ви  уведомявам , че планираната профилактика на Информационната платформа  по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г., все още не е приключила. Очаква се това да стане най-късно утре до края на деня. ( 20.08.2019г.)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.08.2019

ИСРМ

Изх. № РУО1-24439/19.08.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно ПМС100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, в периода 22.08-28.08.2019 г. предстои включване, посредством защитени комуникационни канали и индивидуални портали „Посещаемо и безопасно училище“ на всички детски градини на територията на област София-град към ИСРМ. За целта е необходимо да получите от РУО – София-град, кабинет 508 пакетите „Посещаемо и безопасно училище“  и индивидуалните пароли за достъп по следния график:

 

Дата

Район

Час

21.08.2019 г.

Банкя

Витоша

09:30 – 10:30

21.08.2019 г.

Връбница

Възраждане

10:30 – 11:30

 

21.08.2019 г.

Изгрев

Илинден

Искър

11:30 – 12:30

21.08.2019 г.

Красна поляна

Красно село

13:30 – 14:30

 

21.08.2019 г.

Кремиковци

Лозенец

14:30 – 15:30

21.08.2019 г.

Люлин

Младост

15:30 – 16:30

22.08.2019 г.

Надежда

Нови Искър

09:30 – 10:30

22.08.2019 г.

 

Овча купел

Оборище

10:30 – 11:30

 

22.08.2019 г.

Панчарево

Подуяне

11:30 – 12:30

22.08.2019 г.

Сердика

Слатина

13:30 – 14:30

22.08.2019 г.

Средец

Студентски

14:30 – 15:30

22.08.2019 г.

Триадица

15:30 – 16:30

 

 

Във връзка с изпълнението на активацията на пакетите „Посещаемо и безопасно училище“ моля да изпълните следните действия:

За Вашата детска градина данните за достъп са, както следва:

Потребителско име:                  «Потребителско_име»

Парола:                                       «Парола»

 

  1. След достъп до портала http://safeschool.mon.bg „Посещаемо и безопасно училище“ избирате опция „Безопасно училище (Активация на пакет)“ от главната страница на http://safeschool.mon.bg).  Подробна информация и индивидуална инструкция за Вашата детска градина може да намерите в меню „Активиране на пакет“.
  2. В платформата „Посещаемо и безопасно училище“ са прикачени заповед за назначаване на отговорно лице при работа с платформата „Посещаемо и безопасно училище“ и Декларация за работа на лицето с лични данни (Декларация за лични данни.docx и Заповед - администратор.doc), които всяка детска градина трябва да попълни, подпише, сканира и прикачи при регистриране на администратор в профила си в http://safeschool.mon.bg „Посещаемо и безопасно училище“.

 

  1. Крайният срок за изпълнение на инструкцията за активация на всички детски градини е до 00:00 ч. на 28.08.2019 г.

 

При успешно изпълнение на инструкцията за активация, детските градини ще получат индивидуализирани портали „Посещаемо и Безопасно училище“ (достъпни само чрез ORAK GDPR Connect устройството от пакета), съдържащи възможности за работа с чувствителни и лични данни, както и защитена междуинституционална комуникация с общински, областни и национални институции.

Екипът на Орак инженеринг е на разположение за допълнително съдействие на е-mail: [email protected]. При необходимост от спешна реакция, може да позвъните на тел. 0700 20 250. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

19.08.2019

Закон за противодействие на тероризма

Изх. № РУО1-24437/19.08.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че на 30.08.2019 г. в залата на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", ул."Хайдут Сидер" № 8, ще се проведе работна среща със служители на ДАНС, както следва:

  • от 09:30 ч. до 10:30 ч. с директорите на основни и начални училища;
  • от 10:30 ч. до 11:30 ч. с директорите на средни училища и профилирани и професионални гимназии.

На срещата ще бъдат представени Закон за противодействие на тероризма и мерки, описани в Наредба № 8121з-1225/27.09.2017 г. Ще бъдат дадени насоки за разработване и прилагане на мерки за противодействие на тероризма.

Присъствието Ви е наложително поради важността на обсъжданите въпроси!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

16.08.2019

Благотворителна инициатива „Операция “Жълти стотинки“

Изх. РУО1 – 24389/ 16.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 03.09.2019 г. от 11:00 часа до 13:00 часа в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ ще се проведе благотворителната инициатива „Операция „Жълти стотинки“ организирана от Vivacom. В нея ще се включат 50 души – журналисти, партньори по инициативата, представители на сдружението на олимпийските отбори по природни науки, ученици по отборите по природни науки, представители на Vivacom.

Благотворителната инициатива се провежда за девети пореден път, като всяка година събраните средства се даряват за значима социална кауза. Тази година средствата ще бъдат дарени на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки за подготовката и участието на българските национални отбори по природни науки (астрономия, биология, информатика, лингвистика, физика и химия) в международни състезания.

Моля Вашето съдействие за популяризиране на благотворителната инициатива и нейната кауза, за набиране на повече средства, което ще даде още една възможност на децата в България да имат добър пример за упорита работа, постоянство и успехи, успехи, които са достойно оценени и уважавани от цялото общество.

                                                                                               

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.08.2019

Участие в конкурс „Дърво с корен“

Изх. РУО1 – 24393/ 16.08.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За 10-та поредна година конкурс „Дърво с корен“ събира разкази за дървета, които докосват живота и сърцата на хората.

През 2019 г. конкурсът „Дърво с корен“, посветен на любимите на хората дървета, отбелязва 10-годишен юбилей.

Фондация „ЕкоОбщност“ отново отправя покана за участие в конкурса до 6 септември 2019 г., с истории за дървета оставили отпечатък върху местната общност, селище, история или лично. Жителите или гостите на дадено населено място, представители на средища, поддържащи местния дух и пазещи историческото минало – читалища, училища, културни центрове, общини и всеки друг, който обикаля и познава забележителни природни места, цени и се интересува от ролята и мястото на дърветата, може да участва, като изпрати историята и снимки на любимо или впечатляващо ги дърво.

През юбилейната година от провеждането на конкурса, очакваме предложения от цялата страна в трите категории – „Дърво с корен“, „Млад природолюбител“ и „Вековните дървета говорят“.

Всяко издание на конкурса събира любопитни и докосващи истории за връзката на дърветата с хората, за ролята им за запазване на целостта, историята, културата на дадено селище и жителите му, за личното израстване. Те помагат повече хора да научат за места и лични истории, и да провокират интерес човек да посети и види на място дърветата, да се включва в инициативи за опазването им.

Ако не сте безразлични към природното обаяние, силата и значението на дърветата и искате да запазите спомена за тях с разказа си, за да достигне и заживее в повече сърца, участвайте. В конкурса могат да бъдат номинирани всички дървета, които до момента не са печелили приза “Дърво с корен“ през 9-те изминали издания.

Как можете да участвате? Изпратете снимки и споделете с какво дървото е специално за Вас на [email protected] до 6 септември 2019 год.

Пълните условия за участие са достъпни на интернет страницата на фондация „ЕкоОбщност“, а на конкурс „Дърво с корен“ във Фейсбук текущо се публикуват постъпващите номинации. Изборът за победител в тазгодишния конкурс ще се осъществи онлайн, на интернет страницата на конкурса, през октомври.

Тази година фондация „ЕкоОбщност“ ще включи в конкурса и предложения, направени от експерти (биолози, еколози, лесовъди и др.). Ако сте експерт и бихте искали да предложите интересни дървета, пишете ни на [email protected], за да ги посетим или да запишем и публикуваме историите им.

За връзка: Любомира Колчева, 0882620948, [email protected].

 

ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

 

15.08.2019

Покана за участие в The 27 Annual World Children`s Picture Contest

Изх. № РУО1- 24280/14.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН изх. № 9105-269/07.08.2019 г., вх. № РУО1-23832/07.08.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на 27-то издание на конкурс за детски рисунки в Япония -  The 27 Annual World Children`s Picture Contest.

Конкурсът се провежда под патронажа на Министерство на външните работи на Япония и Министерство на образованието, културата, спорта, науката и технологиите. В миналогодишното издание на конкурса са взели участие 18 000 творби от 76 държави. Конкурсът се организира от IE-NO-HIKARI ASSOCIATION, японската национална аграрна организация за сътрудничество, която отговаря за културни дейности.

Срокът за изпращане на рисунките с попълнените формуляри в от 3 юни до 30 септември 2019 г. В конкурса могат да участват деца от 6 до 15 години (към 31декември 2019 г.) темите на рисунките не са дефинирани.

Повече информация за конкурса може да бъде получена на следния интернет сайт: https://www.ienohikari-koubo.com/zugacon/english.

Приложение:

1.      Статут на The 27 Annual World Children`s Picture Contest.

2.      Формуляр за участие в The 27 Annual World Children`s Picture Contest.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.08.2019

Покана за участие в Национална фолклорна среща „Автентичност и съвремие“

Изх. № РУО1- 24279/14.08.2019 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН изх. № 9105-258/30.07.2019 г., вх. № РУО1-23153/31.07.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото трето издание на Национална фолклорна среща „Автентичност и съвремие“, която ще се проведе в периода 27, 28 и 29 септември 2019 година в град Попово.

Националната фолклорна среща „Автентичност и съвремие" има за цел съхраняване, популяризиране и опазване на автентичното народно творчество, съчетаващо множество прояви предимно за деца и ученици.

Предвиждат се конкурси в няколко направления, както и концерти и представяне на сборник с автентични народни песни, непубликувани до този момент.

Поканени на срещата са някои от известните народни певици, преподаватели от катедра „Фолклор" на АМТИИ, гр. Пловдив и други заинтересовани и свързани с фолклора съмишленици.

 

Приложение:

  1. Статут на Национална фолклорна среща „Автентичност и съвремие“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.08.2019

Покана за участие в конкурс за детска рисунка „Моето пътешествие около света“

Изх. № РУО1-24281/14.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН изх. № 9105-262/01.08.2019 г., вх. № РУО1-23294/01.08.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на петото издание на конкурса за детска рисунка, организиран от „Образователен център Британика“ ООД, град София. Партньори в провеждането на конкурса са: Списание National Geographic Kids, WWF – Световен фонд за дивата природа. Tinkle Stars™, Радио FM+, Радио Fresh и Радио Melody.

Тема на настоящото издание на конкурса е „Моето пътешествие около света“.

Организаторите си поставят за цел чрез конкурса за рисунка да насочат децата към опознаване на заобикалящия ги свят чрез разширяване на познанията им за Земята, континентите и географските области, флората и фауната, да се стимулират тяхното въображение, креативност и творческо мислене.

Приложение:

1.      Статут на конкурса за детска рисунка „Моето пътешествие около света“.

2.      Декларация за съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД