Открита педагогическа практика в 19 СУ

На 03.10.2019 г в 19.СУ "Елин Пелин" гр. София се състоя открита педагогическа практика на тема "Моделът на системата Земя" - урок за дейност в 9б клас на английски език  с преподавател  Мирела Петкова, старши учител по география и икономика, предприемачество, гугъл сертифициран обучител ниво 1/2. Учениците демонстрираха  и затвърдиха знания върху три урока за форма и размери,  движения, структура, геосферен строеж на Земята и предприемачеството с помощта  на иновативни методи на преподаване и  дигитализация, работа с 3D модели през Мозабук и гугъл-инструменти като виртуална класна стая/google classroom/, гугъл формуляри/google forms/. Демонстрира се моделът на обърната класна стая, проект 1:1 - работа с хромбук устройства.  Виртуалната класна стая и дигиталните устройства, които бяха използвани в часа, са резултат от подкрепата и одобряването на два грандиозни ИТ-проекта от МОН. Урокът се проведе със съдействието на Джуниър Ачийвмънт, Център за творческо обучение  и РУО. В часа по география и икономика присъстваха специални гости: МОН – в лицето на Анелия Русакова, РУО − София-град – старши експерт Румяна Вангелова, партньори по проект ”YOUNG Goes Further” от пет държави, неправителствени организации, директори, учители и родители.

Демонстрираха се междупредметни връзки с предприемачество, астрономия, информационни технологии и английски език – един мултидисциплинарен урок с елементи на холистично образование. Създаде се учебно съдържание, което може да се използва и надгражда и за в бъдеще. Развиха се меките умения у учениците да работят в екип, да създават учебно съдържание/тест/, дигитални умения за работа с облачни технологии и др.

Снимка

слайдшоу Открита педагогическа практика в 19 СУ

Слайдшоу

Добави в слайдшоу