Обучение на педагогически специалисти на тема “Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес” от 23 до 25 юли с възложител РУО - София-град

От 23 до 25 юли 2019 г. в комплекс Боровец се проведе обучение по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ на тема „Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес“ с възложител РУО – София-град и изпълнител обучителна организация „РААБЕ България“ ЕООД. Програмата е с продължителност 48 академични часа и завършва с присъждане на 3 квалификационни кредита.

В програмата участваха и успешно завършиха 14 педагогически специалисти от 105 СУ, НГДЕК „Константин Кирил Философ“, Национално музикално училище „ Любомир Пипков“ и Национално училище за танцово изкуство. В рамките на обучението учителите работиха за развиване на компетентности в областта на иновациите в образователния процес – разработване и внедряване на нови и по-ефективни стратегии и концепции за провеждане и организиране на образователния процес.

Снимка

слайдшоу Обучение на педагогически специалисти на тема  “Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес” от 23 до 25 юли с възложител РУО - София-град

Слайдшоу

Добави в слайдшоу