"Кабинет по училищна медиация в ПГТКИ"

Във връзка с изпълнение на Национална програма „Квалификация“ – 4.1.6. Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура, одобрена с Решение №271/20.04.2018 г. на Министерски съвет, екип от ПГТКИ посети обучение в гр. Сливен на 28.11.2018 г., където наблюдава добри практики за управление и разрешаване на конфликти в училище, какво е медиация и как тя помага при разрешаването на конфликтни ситуации в училището, както и за оформянето у подрастващите на отговорност за действията им.

ПГТКИ приложи на практика тази иновация и на 18.12.2018 г. в училището се откри Кабинет по училищна медиация. 

Идеята е в него да се решават възникнали проблеми чрез ефективна комуникация между обектите и субектите в педагогическото взаимодействие. В разрешаване на казусите участват Образователен медиатор: Наталия Цекова, Училищен психолог: Валери Достинов, и Педагогически съветник: Людмила Кирилова., чиято основна задача е да помогне за преодоляване на различията и създаване на позитивна училищна среда.

Снимка

слайдшоу "Кабинет по училищна медиация в ПГТКИ"

Слайдшоу

Добави в слайдшоу