Заключителен информационен ден по проект "Твоят час"

На 17.12.2018 г. във Военния клуб, гр. София се проведе заключителен информационен ден, организиран от Министерство на образованието и науката, по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час – фаза I“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В програмата на събитието със свои изпълнения се включиха участващи в проекта ученици от 112. ОУ „Стоян Заимов“, 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, 74. СУ „Гоце Делчев“, 200. ОУ „Отец Паисий“ и I АЕГ. В изложба, съпътстваща информационния ден, свои творби, изработени в групи по проекта, представиха ученици от ПГО „Княгиня Мария Луиза“ и 107. ОУ „Хан Крум“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Снимка

слайдшоу Заключителен информационен ден по проект "Твоят час"

Слайдшоу

Добави в слайдшоу