Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
09.12.2019 ДГ №108" Детско царство"

Пом. възпитател

2 18 Декември 2019 - 15:00 ч. 02/9791512
09.12.2019 ДГ №108" Детско царство"

Детегледачка

2 10 Януари 2020 - 15:00 ч. 02/9791512
09.12.2019 52.ОУ "Цанко Церковски"

Работник поддръжка

1 27 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/8552054
09.12.2019 ДГ №5 "Надежда"

Учител

3 1 Януари 2020 - 15:00 ч. 02/9346610
09.12.2019 ДГ №5 "Надежда"

Пом.възпитател

2 1 Януари 2020 - 15:00 ч. 02/9346610
09.12.2019 ПГИИРЕ "Михай Еминеску"

Хигиенист

1 20 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/9201203
06.12.2019 25.ОУ "Д-р Петър Берон"

Учител по БЕЛ

1 19 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/9521170
06.12.2019 ЧНГ "Ерих Кестнер"

Учител по биология /1/2 щат/

20 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/8267280
06.12.2019 127.СУ "Иван Николаевич Денкоглу"

Учител по АЕ

1 17 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/9879177
06.12.2019 ДГ №75 "Сърчице"

Учител

1 16 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/8770396
06.12.2019 18.СУ "Уилям Гладстон"

Учител по АЕ

1 20 Декември 2019 - 17:00 ч. 02/9878045
06.12.2019 18.СУ "Уилям Гладстон"

Учител по философия

1 20 Декември 2019 - 17:00 ч. 02/9878045
06.12.2019 СМГ " Паисий Хилендарски"

Учител по информатика и ИТ

1 16 Декември 2019 - 17:00 ч. 02/4442000
06.12.2019 51.СУ "Елисавета Багряна"

Начален учител ЦДО

1 12 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/9520545
06.12.2019 132.СУ "Ваня Войнова"

Учител по ИТ

1 11 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/8562843
06.12.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Учител ЦДО по математика /1/2 щат/

12 Декември 2019 - 10:00 ч. 0884801665
06.12.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Учител ЦДО по БЕЛ /1/2 щат/

6 Декември 2019 - 10:45 ч. 0884801665
05.12.2019 192.СУ "Христо Ботев"

Учител по АЕ

1 16 Декември 2019 - 16:00 ч. 02/9922093
05.12.2019 ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"

Учител по АЕ /1/2 щат/

20 Декември 2019 - 16:00 ч. 02/8575027
05.12.2019 203 ПЕГ "Свети Методий"

Главен счетоводител

1 31 Декември 2019 - 00:00 ч. 0884801431
05.12.2019 17. СУ "Дамян Груев"

Учител по ипански език /54 часа/

1 18 Декември 2019 - 16:00 ч. 02/8217188
05.12.2019 94 СУ "Д. Страшимиров"

Начален учител

1 20 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/9454663
05.12.2019 144 СУ "Народни будители"

Учител по АЕ

1 13 Декември 2019 - 16:30 ч. 02/8770173
05.12.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Учител ЦДО

1 12 Декември 2019 - 10:00 ч. 0884801665

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.