Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
26.06.2019 33 ЕГ "Света София"

Учител по английски език

1 12 Юли 2019 - 14:00 ч. 02/8241131
26.06.2019 33 ЕГ "Света София"

Учител по китайски език

12 Юли 2019 - 14:00 ч.
26.06.2019 33 ЕГ "Света София"

Учител по ФВС /по чл. 68, ал, 1 от КТ/

1 12 Юли 2019 - 14:00 ч. 02/8241131
26.06.2019 85 СУ "Отец Паисий"

Учител по руски език

11 Юли 2019 - 16:00 ч. 02/9458164
26.06.2019 85 СУ "Отец Паисий"

Учител ЦДО прогимназиален етап

2 11 Юли 2019 - 16:00 ч.
26.06.2019 85 СУ "Отец Паисий"

Учител по музика /0,5 щат/

11 Юли 2019 - 16:00 ч. 02/9458164
26.06.2019 85 СУ "Отец Паисий"

Учител по химия и ООС и човекът и природата

11 Юли 2019 - 16:00 ч. 02/9458164
26.06.2019 85 СУ "Отец Паисий"

Учител по биология и здравно образование

11 Юли 2019 - 16:00 ч. 02/9458164
26.06.2019 74 СУ "Гоце Делчев"

Учител по математика

1 5 Юли 2019 - 12:00 ч. 02/9346617
26.06.2019 51 СУ "Елисавета Багряна"

Учител по история и цивилизация

1 4 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9520545
26.06.2019 51 СУ "Елисавета Багряна"

Учител по математика

1 4 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9520545
26.06.2019 85 СУ "Отец Паисий"

Учител по информационни технологии

1 11 Юли 2019 - 16:00 ч. 02/9458164
26.06.2019 ДГ № 65 "Слънчево детство"

Детски учител

1 20 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8718154
26.06.2019 ДГ № 65 "Слънчево детство"

Помощник възпитател

2 20 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8718154
26.06.2019 202 ОУ "Христо Ботев"

Учител в начален етап

3 3 Юли 2019 - 17:00 ч. 02/9924205
26.06.2019 202 ОУ "Христо Ботев"

Учител ЦДО

1 3 Юли 2019 - 17:00 ч. 02/9924205
26.06.2019 СПГЕ "Джон Атанасов"

Учител по практика /електроника и автоматика/

1 5 Юли 2019 - 16:15 ч. 02/8720047
26.06.2019 СПГЕ "Джон Атанасов"

Учител по професионална подготовка /компютърна техника и технологии/

1 5 Юли 2019 - 16:00 ч. 02/8720047
26.06.2019 ДГ № 184 "Мечо Пух"

Ресурсен учител /0,5 щат/

30 Юни 2019 - 00:00 ч. 0884801510
26.06.2019 ДГ № 184 "Мечо Пух"

Заместник-директор УД /0,5 щат/

30 Юни 2019 - 00:00 ч. 0884801510
26.06.2019 СПГЕ "Джон Атанасов"

Учител по програмиране, информатика и информационни технологии /0,5 щат/

5 Юли 2019 - 16:00 ч. 02/8720047
26.06.2019 СПГЕ "Джон Атанасов"

Учител по английски език

1 5 Юли 2019 - 16:00 ч. 02/8720047
26.06.2019 СПГЕ "Джон Атанасов"

Учител по история и география

1 5 Юли 2019 - 16:00 ч. 02/8720047
26.06.2019 142 ОУ "Веселин Ханчев"

Учител по ФВС

1 4 Юли 2019 - 00:00 ч. 0885112689

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.