Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
20.08.2019 124.ОУ "Васил Левски"

Начален учител

1 22 Август 2019 - 00:00 ч. 0894686082
20.08.2019 132.СУ "Ваня Войнова"

Учител по музика - по заместване

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8562843
20.08.2019 ПГАВТ "А. С. Попов"

Учител по професионална подготовка - компютърна техника и технологии

1 27 Август 2019 - 17:00 ч. 02/8221186
20.08.2019 ПГ по транспорт

Учител по АЕ

1 29 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9732864
20.08.2019 140.СУ "Иван Богоров"

Хигиенист

1 28 Август 2019 - 16:00 ч. 02/9344275 02/9343373
20.08.2019 123 СУ "Стефан Стамболов"

Учител по математика 5-12 клас

1 5 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9203023
20.08.2019 61.ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Учител по ФВС

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 088480119
20.08.2019 67 ОУ "Васил Друмев"

Учител по биология и химия

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8223621
20.08.2019 67 ОУ "Васил Друмев"

Учител по математика и физика

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8223621
20.08.2019 67 ОУ "Васил Друмев"

Учител по АЕ

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8223621
20.08.2019 ДГ №18"Детски свят"

Учител

4 30 Август 2019 - 00:00 ч. 0884801403
20.08.2019 ДГ №18"Детски свят"

Психолог

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 0884801403
20.08.2019 ДГ №18"Детски свят"

Ресурсен учител

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 0884801403
20.08.2019 ДГ №18"Детски свят"

Пом. възпитател

4 30 Август 2019 - 00:00 ч. 0884801403
20.08.2019 ДГ №18"Детски свят"

Медицинска сестра - яслена група

2 30 Август 2019 - 00:00 ч. 0884801403
20.08.2019 120.ОУ "Георги Сава Раковски"

Учител по ФВС

1 2 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8665680
20.08.2019 120.ОУ "Георги Сава Раковски"

Хигиенист

4 12 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8665680
20.08.2019 ДГ №63 "Слънце"

Пом. възпитател

2 5 Септември 2019 - 00:00 ч. 0886648784
20.08.2019 ДГ №63 "Слънце"

Пом. на учителя

1 5 Септември 2019 - 00:00 ч. 0886648784
20.08.2019 199.ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов"

Учител по хореография /1/2 щат/

30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9466956
20.08.2019 199.ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов"

Начален учител ЦДО

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9466956
20.08.2019 30.СУ "Братя Миладинови"

Начален учител ЦДО

1 6 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8221785
20.08.2019 ДГ №109 "Зорница"

Учител

1 2 Септември 2019 - 16:00 ч. 0879248617
20.08.2019 ДГ №109 "Зорница"

Пом. възпитател

1 2 Септември 2019 - 16:00 ч. 0879248617

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.