Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
17.10.2019 121.СУ "Георги Измирлиев"

Начален учител

1 21 Октомври 2019 - 16:00 ч. 02/4236130
17.10.2019 121.СУ "Георги Измирлиев"

Начален учител ЦДО

1 21 Октомври 2019 - 16:00 ч. 02/4236130
17.10.2019 27 СУ "Акад. Г. Караславов"

Учител по технологии /140 часа/

25 Октомври 2019 - 00:00 ч. 02/8244826
17.10.2019 27 СУ "Акад. Г. Караславов"

Учител по биология /320 часа/

25 Октомври 2019 - 00:00 ч. 02/8244826
17.10.2019 27 СУ "Акад. Г. Караславов"

Учител по ИТ /320 часа/

25 Октомври 2019 - 00:00 ч. 02/8244826
17.10.2019 ДГ №124 "Бърборино"

Учител

1 24 Октомври 2019 - 00:00 ч. 02/9522028
17.10.2019 ДГ №124 "Бърборино"

Пом. възпитател

1 24 Октомври 2019 - 00:00 ч. 02/9522028
17.10.2019 ДГ №63 "Слънце"

Помощник на учителя

1 30 Октомври 2019 - 00:00 ч. 0886648784
17.10.2019 ДГ №63 "Слънце"

Пом. възпитател

2 30 Октомври 2019 - 00:00 ч. 0886648784
17.10.2019 44. СУ "Неофит Бозвели"

Начален учител ЦДО

1 25 Октомври 2019 - 17:00 ч. 02/8452682
17.10.2019 203 ПЕГ "Свети Методий"

Учител по немски език

1 7 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0884801431
17.10.2019 27 СУ "Акад. Г. Караславов"

Учител по изобразително изкуство /330 часа/

25 Октомври 2019 - 00:00 ч. 02/8244826
16.10.2019 33.ОУ "Санкт Петербург"

Начален учител

2 31 Октомври 2019 - 00:00 ч. 0893630636
16.10.2019 33.ОУ "Санкт Петербург"

Хигиенист

3 31 Октомври 2019 - 00:00 ч. 0893630636
16.10.2019 НУТИ

Учител-корепетитор акордеон

1 29 Октомври 2019 - 12:00 ч. 02/8929180
16.10.2019 НУТИ

Учител по български танци-женска група

1 29 Октомври 2019 - 12:00 ч. 02/8929180
16.10.2019 59.ОУ"Васил Левски"

Работник-поддръжка

1 22 Октомври 2019 - 16:00 ч. 02/9366761
16.10.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Учител ЦДО

1 22 Октомври 2019 - 00:00 ч. 02/9745506
16.10.2019 ДГ №198 "Косе Босе"

Помощник на учителя

2 25 Октомври 2019 - 16:00 ч. 0884200659
16.10.2019 ДГ №198 "Косе Босе"

Пом. възпитател

1 25 Октомври 2019 - 16:00 ч. 0884200659
16.10.2019 45.ОУ "Константин Величков"

Учител по изобразително изкуство

1 25 Октомври 2019 - 16:00 ч. 0884801582
16.10.2019 149 СУ "Иван Хаджийски"

Хигиенист

1 26 Октомври 2019 - 00:00 ч. 0894442591
16.10.2019 НУТИ

Учител по география

1 29 Октомври 2019 - 12:00 ч. 02/8929180
16.10.2019 НУТИ

Учител по АЕ

1 29 Октомври 2019 - 12:00 ч. 02/8929180

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.