Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
21.09.2018 133.СУ "А.С.Пушкин"

Учител по РЕ

1 2 Октомври 2018 - 17:00 ч. 02/9881131
21.09.2018 72.ОУ "Христо Ботев"

Учител по АЕ

1 28 Септември 2018 - 12:00 ч. 02/9295350
21.09.2018 105.СУ"Атанас Далчев"

Общ работник

1 10 Октомври 2018 - 15:00 ч. 02/8620573
21.09.2018 5.ОУ "Иван Вазов"

Учител ЦДО

1 28 Септември 2018 - 10:00 ч. 0884801665
21.09.2018 ДДГ "Слава" към МО

Счетоводител /1/2 щат/

28 Септември 2018 - 00:00 ч. 02/9878656
21.09.2018 ДДГ "Средец" към МО

Счетоводител /1/2щат/

28 Септември 2018 - 00:00 ч. 02/9557419
20.09.2018 ДГ №167 "Малкият принц"

Учител

1 8 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9521610
20.09.2018 92.ОУ "Димитър Талев"

Хитиенист

1 27 Септември 2018 - 00:00 ч. 02/8284726
20.09.2018 38.ОУ "Васил Априлов"

Хигиенист

1 28 Септември 2018 - 12:30 ч. 0884334110
20.09.2018 64.ОУ "Цар Симеон Велики"

Учител по математика и физика /1/2 щат/

3 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9613436
20.09.2018 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Логопед

1 28 Септември 2018 - 00:00 ч. 02/8570159
20.09.2018 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Хигиенист

1 28 Септември 2018 - 00:00 ч. 02/8570159
19.09.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Начален учител ЦДО

1 24 Септември 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
19.09.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Педагогически съветник

1 24 Септември 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
19.09.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Учител по технологии и предприемачество

1 24 Септември 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
19.09.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Домакин /1/2 щат/

24 Септември 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
19.09.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Работник - поддръжка /1/2 щат/

24 Септември 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
19.09.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Технически секретар

1 24 Септември 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
19.09.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Хигиенист

1 24 Септември 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
19.09.2018 33.Езикова гимназия "Света София"

Работник поддръжка /1/2 щат/

1 Октомври 2018 - 13:00 ч. 02/8241131
19.09.2018 ДГ №25 "Изворче"

Педагог /1/2 щат/

28 Септември 2018 - 16:00 ч. 02/9676620
19.09.2018 ПГО "Княгиня Мария Луиза"

Учител по ИТ и математика /612 часа/

25 Септември 2018 - 16:00 ч. 02/8628884
19.09.2018 116.ОУ "Паисий Хилендарски"

Учител по БЕЛ /1/2 щат/

26 Септември 2018 - 00:00 ч. 0884801749
19.09.2018 34.ОУ "Стою Шишков"

Хигиенист

1 28 Септември 2018 - 00:00 ч. 02/8594131

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.