Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
22.03.2019 23.СУ "Фредерик Жолио - Кюри"

Учител по АЕ

1 29 Март 2019 - 17:00 ч. 02/9441121
21.03.2019 ЧСУ "Професор Николай Райнов"

Учител по немски език

1 25 Април 2019 - 00:00 ч. 0882552786
21.03.2019 ДГ №76 "Сърничка"

Детски учител

1 29 Март 2019 - 16:00 ч. 02/8755146
21.03.2019 203 ПЕГ "Свети Методий"

Учител по БЕЛ /1/2 щат/

21 Март 2019 - 13:45 ч. 0876905961
21.03.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Учител по ИТ

1 8 Април 2019 - 00:00 ч. 02/9745506
21.03.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Хигиенист

1 29 Март 2019 - 00:00 ч. 02/9745506
21.03.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Библиотекар

1 29 Март 2019 - 00:00 ч. 02/9745506
20.03.2019 130.СУ "Стефан Караджа"

Учител по руски език /1/2 щат/

29 Март 2019 - 00:00 ч. 02/8470495
19.03.2019 ПГИИРЕ "Михай Еминеску"

Учител по математика и ИТ

1 28 Март 2019 - 00:00 ч. 02/9201203
19.03.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Учител по география

1 27 Март 2019 - 00:00 ч. 0885112689
19.03.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Хигиенист

1 27 Март 2019 - 00:00 ч. 0885112689
19.03.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Учител по ФВС

1 22 Март 2019 - 00:00 ч. 0885112689
19.03.2019 ДГ №138 "Приятели"

Учител

2 10 Май 2019 - 00:00 ч. 0884801716
19.03.2019 ДГ №138 "Приятели"

Логопед /1/2 щат/

10 Май 2019 - 00:00 ч. 0884801716
19.03.2019 ДГ №138 "Приятели"

ЗАС

1 10 Май 2019 - 00:00 ч. 0884801716
19.03.2019 ДГ №138 "Приятели"

Общ работник /1/2 щат/

10 Май 2019 - 00:00 ч. 0884801716
19.03.2019 ДГ №200 "Цветен Рай"

Учител

1 21 Март 2019 - 12:00 ч. 02/9670046
18.03.2019 15.СУ "Адам Мицкевич"

Хигиенист

1 25 Март 2019 - 00:00 ч. 02/9382880
18.03.2019 15.СУ "Адам Мицкевич"

Логопед /1/2 щат/

25 Март 2019 - 00:00 ч. 02/9382880
18.03.2019 129.ОУ "Антим I"

Общ работник

1 29 Март 2019 - 00:00 ч. 02/9444115
18.03.2019 СПГТ

Учител по история

1 25 Март 2019 - 16:00 ч. 02/9833692
18.03.2019 36.СУ "Максим Горки"

Училищен психолог

1 27 Март 2019 - 16:00 ч. 02/8586148
18.03.2019 39.СУ "Петър Динеков"

Учител ЦДО

1 22 Март 2019 - 00:00 ч. 02/8859019
18.03.2019 39.СУ "Петър Динеков"

Учител по музика

1 22 Март 2019 - 00:00 ч. 02/8859019

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.