РЕГИСТЪР НА ДИРЕКТОРИТЕ, КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 , Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР НА ДИРЕКТОРИТЕ, КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35,  АЛ. 1 , Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

 

Име, презиме и фамилия, заемана длъжност

 

Янка Караджова, директор на 130 СУ „Стефан Караджа“

Нели Недялкова, директор на 142 ОУ „Веселин Ханчев“

Снежана Недкова, директор на 20 ОУ „Тодор Минков“

Цветелина Генчева, директор на 200 ОУ „Отец Паисий“

Рилка Ангелова, директор на 27 СУ „Академик Георги Караславов“

Георги Сеизов, директор на 57 СУ „Св.Наум Охридски“

Весела Неделчева, директор на 78 СУ „Христо Смирненски“

Латинка Ковачева, директор на 94 СУ „Димитър Страшимиров“

Мими Рецкова-Димитрова, директор на 95 СУ „Проф.Иван Шишманов“

Милена Милева – Дрончева, директор на 98 НУ „Св.Св. Кирил и Методий“

Мария Димитрова, дериктор на 135 СУ "Ян Амос Коменски"