Професионално образование

17.10.2019

Семинар „Европейска олимпиада по статистика – полза за учители и ученици“

Изх. № РУО1-29587/16.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Националния статистически институт (НСИ) с вх. № РУО1-28952/10.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 04 и 05 ноември 2019 г. ще се проведе семинар  на тема „Трета Европейска олимпиада по статистика – регламент и насоки за участие“ в Учебно-квалификационния център на НСА, с. Сливек, област Ловеч.

На семинара ще бъдат предствени целите на Европейската олимпиада, правилата за провеждане на националния и европейския кръг, както и други инициативи на НСИ, свързани с повишаването на статистическата култура на учениците.

Целта на семинара е и да се осъществи координация между организаторите, менторите, участвали в предишното издание на олимпиадата, и преподаватели, които проявяват интерес да сформират отбори и да се включат в олимпиадата по статистика.

Подробна информация относно провеждането на олимпиадата – регламент, материали за подготовка и др., е публикувана на сайта на олимпиадата – https://www.nsi.bg/esc-2020/

В срок до 25.10.2019 г. следва да заявите участието на лицата в семинара. Участието е безплатно.

За допълнителна информация се обръщайте към отдел „Статистически изследвания“ към Териториално статистическо бюро на НСИ в гр. София, както и на имейл: [email protected]

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.10.2019

Център за развитие на човешки ресурси ДИПКУ при Тракийски университет

Изх. № РУО1-29526/16.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Тракийски университет с вх. № РУО1-28744/08.10.2019 г., Ви уведомявам, че Центърът за развитие на човешки ресурси ДИПКУ при Тракийски университет осъществява проучване на тема „Роля на програма Еразъм+ във взаимодействието между образованието, обучението и младежта и света на професионалното развитие“.

За участие в изследването, в срок до 18.10.2019 г. следва да попълните онлайн анкета на адрес: https://forms.gle/vAr8ag8ByjZTFPF96

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.10.2019

„Седмица на професионалните умения в България“ – дни на отворени врати (28-31.10.2019 г.)

Изх. № РУО1-28748/08.10.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-339/02.10.2019 г., вх. № РУО1-28244/02.10.2019 г., Ви уведомявам, че под мотото на „Европейската седмица на професионалните умения“ в периода 28-31.10.2019 г. ще се проведе „Седмица на професионалните умения в България“.

Министерство на образованието и науката организира провеждане на „Дни на отворените врати“, при работодатели и в професионалните гимназии. От страна на МОН към работодателските организации е отправена покана да инициират съвместни дейности с професионалните гимназии.

Директорите на професионалните гимназии, на средните и обединените училища с професионални паралелки по време на „Дните на отворените врати“ с оглед кариерно ориентиране на учениците могат да организират и събития с възможност за посещение на ученици от V до VII клас.

Обобщената информация за съвместните дейности с работодателите и организираните от Вас събития в училищата ще бъде поместена на сайта на РУО – София-град.

С оглед гореизложеното, в срок до 17.10.2019 г. очаквам да подадете информация за организираните от Вас събития на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs1nJNXXMmRxLRuQ0jJisZVrvInVli08Nup-wOB9wzMu8vmw/viewform

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.10.2019

Стипендии за учители по немски език

Изх. № РУО1-28910/09.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА НЕМСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28855/09.10.2019 г. Ви уведомявам, че Гьоте-институт България предлага квалификационни курсове в Германия за 2020 г. за български учители по немски език. Изборът на подходящата квалификация зависи от необходимостта от квалификация, езиковите, професионалните и техническите предпоставки и целевата група. Стипендиите са предназначени за учители по немски език с постоянен трудов договор от всички степени на училищното образование и от всички видове училища. Крайният срок за кандидатстване е 20 октомври 2019 г.Повече информация за курсовете, както и формулярът за кандидатстване могат да бъдат намерени на сайта на Гьоте-институт България. https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/unt/for/deu.html

 

Приложение:    1. Ausschreibung 2020 bg.docx                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.10.2019

Открита процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за IX клас по учебния предмет здравословни и безопасни условия на труд.

Изх. № РУО1-28710/08.10.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-331/30.09.2019 г., вх. № РУО1–28078/30.09.2019 г., Ви уведомявам, че със заповед на министъра на образованието и науката е открита процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за IX клас по учебния предмет здравословни и безопасни условия на труд– обща професионална подготовка.

С оглед гореизложеното, моля в срок до 25.10.2019 г. на имейл: [email protected] да подадете информация за учители от повереното Ви училище, преподаващи учебния предмет здравословни и безопасни условия на труд, които да се включат в процедурата по оценяване и одобряване на проектите на учебници за IX клас.

Определените учители следва да попълнят приложените документи:

 

Приложения:

 1. Регистрационна карта – Приложение № 2.
 2. Данни за учител – Приложение № 2А.
 3. Кратка професионална автобиография.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.09.2019

Международна конференция „Преодоляване на различията между професионалното обучение и образование и пазара на труда по света“

Изх. № РУО1-27177/19.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Сдружение „Знам и мога“ с вх. № РУО1-27021/18.09.2019 г., Ви уведомявам, че на 14 и 15 октомври 2019 г. в Бест Уестърн Плюс Експо Хотел, град София –  „Цариградско шосе“ № 149, ще се проведе международна конференция, организирана от Международната асоциация по Професионално образование и обучение (IVETA).

Темата на конференцията е: „Преодоляване на различията между професионалното обучение и образование и пазара на труда по света“. Работният език на конференцията е английски език.

Срокът за подаване на абстракти за изнасяне на доклади е 24.09.2019 г.

Срокът за регистрация на участници без изнасяне на доклади е 30.09.2019 г.

 

Приложения:

 1. Регистрационна форма.
 2. Допълнителна информация и контакти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

30.07.2019

Международна конференция „Преодоляване на различията между професионалното обучение и образование и пазара на труда по света“

Изх. № РУО1-23027/29.07.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писма на Сдружение „Знам и мога“ с вх. № РУО1-21084/09.07. 2019 г. и с вх. № РУО1-22526/22.07.2019 г., Ви уведомявам, че на 14 и 15 октомври 2019 г. в Бест Уестърн Плюс Експо Хотел, град София –  „Цариградско шосе“ № 149, ще се проведе международна конференция, организирана от Международната асоциация по Професионално образование и обучение (IVETA).

Темата на конференцията е: „Преодоляване на различията между професионалното обучение и образование и пазара на труда по света“. Работният език на конференцията е английски език.

Срокът за подаване на абстракти за изнасяне на доклади е 31.08.2019 г.

Срокът за регистрация на участници без изнасяне на доклади е 30.09.2019 г.

 

Приложения:

 1. Регистрационна форма.
 2. Допълнителна информация и контакти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.07.2019

БП1 „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“ и БП4 “Развитие на способностите на децата и учениците”

Изх. № РУО1-20267 / 03.07.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ, ПГИИ „Проф. Н. Райнов“, СУ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с отчет за изпълнение на Бюджетна програма 1 „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“ и Бюджетна програма 4 “Развитие на способностите на децата и учениците” Ви уведомявам, че РУО – София-град поддържа база-данни по определени показатели.

Моля в срок до 11.00 часа на 08.07.2019 г. да попълните изисканите данни, отнасящи се за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. в посочения формуляр:

 

https://forms.gle/7nJbPhbMTuAd22Wk9

 

Разчитам на Вашата ангажираност за своевременно и точно отразяване на необходимата информация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.06.2019

Насочване на ученици по документи

Изх. № РУО1- 17696/13.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА НТБГ, СГСАГ, НФСГ, СПГТ, ПГТМД, ПГО, НПГПТО, ТУЕС КЪМ ТУ, СПГЕ, ПГЕА, ПГАВТ, ПГФК, ПГХВТ, ПГТ „АЛ. КОНСТАНТИНОВ“, ПГСС „БУЗЕМА“, СГХСТ, СМГ, НПМГ, ПЪРВА АЕГ, ВТОРА АЕГ, 15 СУ, 18 СУ, 21 СУ, 22 СУ, 23 СУ, 28 СУ, 32 СУ, 37 СУ, 44 СУ, 56 СУ, 73 СУ, 74 СУ, 78 СУ, 91 НЕГ, 94 СУ, 101 СУ, 108 СУ, 113 СУ, 118 СУ, 130 СУ,133 СУ, 135 СУ, 140 СУ, 170 СУ

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. г. на министъра на образованието и науката за определяне на Графика на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2019/2020 г. и заповед № РД 09-944/01.04.2019 г.  на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. и писмо на МОН № 9105-112/30.03.2018 г. с вх. № РУО1-7634/30.03.2018 г. относно продължаване на обучението на ученици получили удостоверение за завършен VII клас в следващ клас след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Ви уведомявам, че препис-извлечение от протоколите за подреждане и насочване, и документите на учениците ще получите лично на 25.06.2019 г. от 09.00 часа до 11.30 часа в РУО – София-град, от старши експерта по приобщаващо образование – Силвия Пеева, стая № 410.

Родителите следва в срок от 01.07.2019 г. до 17.00 часа на 03.07.2019 г., включително да запишат учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства в училището, в което са насочени, като представят оригинално свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.

Моля създайте необходимата организация за получаване на горепосочената документация и записване на учениците.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

25.04.2019

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете

Изх. № РУО1-11751/25.04.2019 г.

 

ДО родителите

на учениците със СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, които завършват VII клас

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

 

      Напомням, че във връзка с работата на Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства и в  изпълнение на Раздел XVII от Приложение № 1 към заповед № РД 09-944/01.04.2019 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. при подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност ( ученически бележник за учебната 2018/2019 )

 

 

 

   Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

   НАЧАЛНИК НА РУО

   СОФИЯ-ГРАД

23.04.2019

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по документи за учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-11323/23.04.2019 г.

 

ДО родителите

на учениците, които завършват VII клас

 

УВАЖАЕМИ родители,

 

Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО – София-град комисия насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане по документи. Насочването се извършва към профили и/или специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние, съгласно списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката, както следва:

- Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ;

- Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности, профили и професии за приемане на ученици след завършен VII клас или основно образование.

 

Информация за специалностите от професии, по които се осъществява насочване на ученици за учебната 2019/2020 г. на територията на област София-град може да получите в сградата на РУО – София-град, етаж. IV, както и от приложения списък.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

22.04.2019

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете

Изх. № РУО1- 11123/19.04.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА столичните училища

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Напомням, че в изпълнение на чл. 19, ал. 2, т. 6 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на МОН за статута на професионалното развитие на учители, директори и други педагогически специалисти Ваше задължение е да информирате родителите на учениците, които завършват VII клас в повереното Ви училище за следното:

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства приема документи на учениците от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г., в РУО – София-град, гр. София, ул. „Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

1. Насочването на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, както и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще се осъществява по следния график:

 • понеделник, сряда, петък – от 14.00 часа до 18.00 часа.
 • вторник, четвъртък – от 09.00 часа до 13.00 часа.

На комисията следва да се предоставят следните документи в оригинал и две копия:

 • заявление (по образец) с подредени желания;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
 • служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;
 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Насочването се извършва по списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, както и на списък за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и показаните специалности за прием на ученици след завършено основно образование, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

Списък с профилите и специалностите от професии, по които се осъществява насочване на ученици за учебната 2019/2020 г. на територията на област София-град ще бъде изнесен в сградата на РУО – София-град, до 3 дни преди началото на работата на комисията.

Редът за приемане на документи е следният:

 • кандидатът представя медицинските документи на лекар-педиатър, включен в комисията;
 • лекарят преглежда документите и нанася на лекарското експертно решение /протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно Списъка на заболяванията и се подписва;
 • с нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления (на място) и попълва желанията си;
 • така оформените медицински документи, се представят на комисията за вписване във входящия дневник.
 • Информацията за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се осигурява служебно от директора на съответното училище, като тя също се вписва във входящия дневник.

2. Насочването на ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми с поставена оценка с качествен показател за първи учебен срок, които ще получат удостоверение за завършен VII клас /по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО/ ще се осъществява по следния график:

 • понеделник, сряда, петък (с изключение на 03.05.2019 г.) – от 09.00 часа до 13.00 часа;
 • вторник, четвъртък – от 14.00 часа до 18.00 часа.

На комисията следва да се предоставят следните документи в оригинал и две копия:

 • заявление (по образец) за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
 • оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия; 
 •  всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на ученика, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика; 
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверява заболяването.

Насочването на учениците със специални образователни потребности се извършва съобразно становище на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности /РЕПЛРДУСОП/ към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование / РЦПППО/ – София-град.

Редът за приемане на документи е следният:

- горепосочените документи се предоставят за вписване във входящия дневник.

- информацията за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се осигурява служебно от директора на съответното училище, като тя също се вписва във входящия дневник.

            - Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП (ъ) прави преценка на потребностите, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профил или в специалност от професия в изпълнение на чл. 142, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на РЦПППО.

- Директорът на РЦПППО изпраща становището на РЕПЛРДУСОП в РУО – София-град към Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Напомням, че комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за завършено основно образование и съответно се оценяват с количествен показател.

В изпълнение на Раздел XVII от Приложение № 1 към заповед № РД 09-944/01.04.2019 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г., при подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.

 

На 21.05.2018 г. /крайният срок за приемане на документи/, комисията ще работи до явяване на последния кандидат, независимо от предварителното определено време за работа.

След 21.05.2018 г. документи не се приемат.

След насочване на учениците от комисията, родителите следва в срок до 17.00 ч. на 03.07.2019 г. да ги запишат в училището, в което са насочени.

 

Информация за насочването ще бъде изнесена до 28.06.2019 г. в сградата на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД