Приобщаващо образование

19.03.2019

Конференция "Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина" 2019

Изх. № РУО1 – 6851/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-5543/06.03.2019 г., Ви уведомявам, че на 11.05. 2019 г. в Пловдив, Център за приобщаващо образование организира Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина" 2019, част от национална кампания „Дни на приобщаването“ 2019. Целта на форума е да отвори пространство за споделяне на успешен опит, ресурси, успехи и предизвикателства, пред които педагозите и специалистите ежедневно се изправят в детската градина и в училище. Поканата е отправена към учители и специалисти от цялата страна, за да се присъединят към едно от най-интересните събития в образователната сфера през 2019 г.Повече информация за програмата, регистрацията и таксата за участие, може да намерите тук: http://priobshti.se/webform/content/registraciya-za-konferenciya-praktiki-2019

Във връзка с провеждането на конференцията, Центърът за приобщаващо образование кани в срок до 25.03.2019 г. учители, директори и специалисти в училища и в детски градини да споделят свои вдъхновяващи и успешни практики в три тематични области:

1. Игри и дейности за развиване на емоционални компетентности и социални умения у учениците.

2. Практики за диференцирано преподаване.

3. Успешна работа в екип.Професионално жури ще разгледа получените текстове и ще отличи най-вдъхновяващите практики, а техните автори ще бъдат поканени да ги представят по време на конференцията.Повече информация за конкурса може да намерите тук: http://priobshti.se/article/konferenciya-praktiki-2019/spodelete-svoite-dobri-pedagogicheski-praktiki-na-nacionalna

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.03.2019

Спешъл Олимпикс България и Националната кампания „Да бъдем заедно“

Изх. № РУО1 – 5476/05.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-4860/26.02.2019 г., Ви уведомявам, че Спешъл Олимпик България стартира национална кампания „Да бъдем заедно“. В периода от 14.03.– 21.03. 2019 г. в Абу Даби, Обединените арабски емирства ще се проведат Световни летни игри със 7500 атлети с интелектуални затруднения. Спешъл Олимпикс България ще се представлява на Световните игри от Национална делегация от 18 атлети на възраст от 14 до 42 години.

Подкрепете Българския отбор като станете официален партньор на Националната кампания „Да бъдем заедно“.

Допълнителна информация, както и покана  за Националната кампания ще получите от приложенията.

Приложения: 1. Покана за участие в Национална кампания „Да бъдем заедно“.

                        2. Информация за Национална делигация на Спешъл Олимпикс България Абу Даби 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.02.2019

Провеждане на работна среща на психолози и педагогически съветници

Изх. № РУО1-4227/18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Дружеството на психолозите в България с вх. № РУО1-4227/18.02.2019 г., Ви уведомявам, че на 20.02.2019 г. от 09.00 ч. в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ ще се проведе работна среща на психолози и педагогически съветници на тема: “Отбелязване на Международния ден срещу тормоза в училище (Денят на розовата фланелка) - 27.02.2019 г. Добри практики у нас и в чужбина“.

В сайта на училището https://www.smg.bg/contacts.php ще намерите карта и упътване за подходящ транспорт.

Приложение: Програма на работната среща

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-318/08.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

15.02.2019

Информация за деца/ученици със специални образователни потребности, ресурсни учители, логопеди, психолози и помощник на учителя

Изх. № РУО1 – 4045/14.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО – 3742/12.02.2019 г. на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София-град и чл. 145, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование, Ви уведомявам, че е необходимо да попълните приложените таблици с информация за деца/ученици със специални образователни потребности, ресурсни учители, логопеди, психолози и помощник на учителя.

Моля попълнените таблици да се изпратят на електронна поща: rcsf@abv.bg в срок до 28.02.2018 г.

Приложение:  1.Таблица за деца/ ученици със специални образователни потребности.

                             2. Таблица за педагогически специалисти.

                             3. Таблица за помощник на учителя.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.01.2019

Семинар на тема ,,Разработване на планове за подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“

Изх. №РУО 1 – 2527/30.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с проведените семинари с директорите на столичните детските градини и училища на тема ,,Разработване на планове за подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“, състояли се на 24.01.2019 г. и 25.01.2019 г., РУО – София-град Ви предоставя презентациите от посочените семинари.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.01.2019

Провеждане на работна среща на психолози и педагогически съветници

Изх. № РУО1-1076/15.01.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Дружеството на психолозите в България с вх. № РУО1-1037/15.01.2019 г., Ви уведомявам, че на 17.01.2019 г. от 09.00 ч. в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ ще се проведе работна среща на психолози и педагогически съветници на тема: “Кибертормозът и киберзависимостите сред учениците – оценяване и справяне“.

В сайта на училището https://www.smg.bg/contacts.php ще намерите карта и упътване за подходящ транспорт.

Приложение: Програма на работната среща

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.01.2019

Семинар на тема ,,Разработване на планове за допълнителна подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“

Изх. № РУО – 49/03.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на   Годишния план за учебната 2018/2019 г.,  РУО – София-град, съвместно с  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, организира провеждането на безплатни семинари с директори, заместник-директори, координатори и членове на Екипите за подкрепа за личностно развитие на столичните детските градини и училища на тема „Разработване на планове за допълнителна подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“.

Дати и място за провеждане на семинарите:

На 24.01.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. в  Аулата на НФСГ, гр. София, ул. „Розова долина“ №1 – за представители на училища.

На 25.01.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч.  в Аулата на НФСГ, гр. София, ул. „Розова долина“ №1  – за предтсвители на детски градини.

Желаещите за участие в семинарите следва да се регистрират до 18.01.2019 г., като  изпратят заявка за участие на електронна поща rcsf.edu@gmail.com, допуска се по един участник от институция.

Участниците в семинарите ще получат удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит.

 

Приложение: Програма на семинарите

                          Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.12.2018

Презентации от конференция на тема „Приобщаващо образование за деца с множество увреждания“

Изх. № РУО1 – 30681/04.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1-27824/30.10.2018 г., Ви уведомявам, че на 29.11.2018 г. се проведе конференция на тема „Приобщаващо образование за деца с множество увреждания“, организирана от Фондация „Лумос“.

С оглед, важните теми, които бяха презентирани на конференцията, Ви предоставям презентациите за да се запознаете с опита от приобщаващото образование в Великобритания и Молдова.

Приложение: 1. Приобщаване на ученици с дълбоки и множествени интелектуални

  2. IE in MD_System_Bulgaria_Conference_2018_BG

  3. IE Molodva school

  4. Bulgaria 2018 Morning presentation_BG

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.12.2018

Участие в онлайн семинар на тема „Хиперактивността и невниманието – болест или стил – биопсихосоциален подход към тях“

Изх. № РУО1-30678/04.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30459/30.11.2018 г., Ви уведомявам, че в рамките на Зимна интерактивна академия /съвместна инициатива на секция „Психология в Образованието“ на Дружеството на психолозите в България и Фондация „Човек плюс“/ на 3.12.2018 г. – 4.12.2018 г. от 18. 00 ч. в платформата Zoo ще се проведе присъствен онлайн семинар на тема „Хиперактивността и невниманието – болест или стил – биопсихосоциален подход към тях“. Уебинарът е предназначен за психолози, педагогически съветници, учители и други. Организиран е в 8 присъствени онлайн часове и 8 дистанционни, одобрен е от Министерството на образованието и науката и при участие се получава 1 квалификационен кредит.

Повече информация и детайли за включване в уебинара може да получите на посочения електронен адрес: academia_ppo@abv.bg.

Информация за Зимна интерактивна академия (11.2018 г.-03.2019 г.) може да получите като я изтеглите от посочения файл https://dox.abv.bg/download?id=f875d8ed16 и отбележите, в кои дейности искате да участвате и изпратите файл в Excel на посочения по-горе електронен адрес, а с дейността  на Академията за практическа психология в образованието може да се запознаете като изтеглите файл от https://dox.abv.bg/download?id=708c22bcbd.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

29.11.2018

Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2018/2019 година

Изх. № РУО1-30303/29.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-392/26.11.2018 г., с вх. № РУО1-29954/26.11.2018 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на заповед № РД-09-544/09.11.2018 г. на министъра на младежта и спорта следва да се запознаете с утвърдени Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2018/2019 година. Правилата са публикувани на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

Приложение: Правила

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

22.11.2018

Участие във втора фаза от програмата за продължаваща квалификация на педагогически съветници

Изх. № РУО1-29715/22.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29079/15.11.2018 г., Ви уведомявам, че Департаментът за информация и усъвършенстване на учители /ДИУУ/ при СУ „Кл. Охридски“ в партньорство със Сдружение „Училищно и семейно консултиране“, ще проведе от 10.12.2018 г. до 14.12.2018 г. втора фаза от програмата за продължаваща квалификация на педагогически съветници: „Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници“, с ръководител на обучението - доц. д-р Станка Михалкова. Втората фаза е с хорариум 32 часа и  ще се проведе в гр. София, бул. „Бъкстон“ № 31 /на ъгъла с ул. „Казбек“/.

Във втора фаза на програмата могат да се включат само завършилите първа фаза, независимо кога.

Можете да се регистрирате за участие в обучение в срок до 30.11.2018 г. на електронен адрес: ukonsultirane@gmail.com.

 

Приложение: Информация за обучението

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

20.11.2018

Провеждане на работна среща на педагози и педагогически съветници

Изх. № РУО1-29409/19.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Дружеството на психолозите в България с вх. № РУО1-29408/19.11.2018 г., Ви  уведомявам, че на 21.11.2018 г. в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ ще се проведе работна среща на педагози и педагогически съветници на тема: “Оценяване и стимулиране на творчеството в клас и училище“ (креативитета на учениците, общоучилищна система за идентифициране на надарените ученици, иновативността на преподавателите).

В сайта на училището https://www.smg.bg/contacts.php ще намерите карта и упътване за подходящ транспорт.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД