В помощ на директора

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” - Банка кадри

Наръчник за развиване на умения на 21 век - 2 част

Наръчник за развиване на умения на 21 век-1 част

Бяла книга с добри практики "Как да намерим, обучим и задържим успешните учители"

Scientix, the community for science education in Europe (presentation)

Работна среща с учители класни ръководители на тема „Работа с родителите за оказване на психолого-педагогическа подкрепа на учен