28.05.2019

Усвояване на средства по модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“

Изх. № РУО1-1496/ 27.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН, № 9105-175/21.05.2019 г., с вх. № РУО1-14576/ 21.05.2019 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“, приета с РМС № 271 от 20 април 2018 г., в срок до 20 юни2019 г. училищата трябва да представят в РУО отчет за изпълнението на дейностите по този модул на програмата. Неусвоените средства от училищата към този момент подлежат на възстановяване по ред, определен от Министерството на финансите.

Моля отчетите (Приложение 1 , 2 и 3), както и отчетът за получените, разходваните и неусвоените средства по програмата да бъдат изпратени и във формат Excel  на следните  адреси: l.gavrailova@edusofia.bg  e.ivanova@edusofia.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.05.2019

Проект „Предпочитам да обичам“ на фондация „Еуфония“

Изх. № РУО 1- 14765/ 22.05.19 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че РУОСофия-град подкрепя проекта „Предпочитам да обичам“ на фондация „Еуфония“. Целта на проекта е да противопостави на езика на омразата говоренето с думи за обичта, извадени от творчеството на най-добрите български и световни писатели и поети. Провокативната идея на фондация „Еуфония“ се изправя срещу феномена хейтърство. „Предпочитам да обичам“ предлага един неупотребяван ресурс в борбата с речта на омразата – думите за любовта.

В интерактивния сайт www.daobicham.com има голям виртуален „магазин“ със стихове и текстове за обичта от световната и от българската литература. Всеки посетител ще има опция да избира, размества, комбинира и пресътворява свое лично послание за любовта. Сайтът предлага всяка седмица допълнителна игра: киуз с 5 въпроса, за които участниците ще получават допълнителни бонус-точки. Конкурсът e насочен към учениците от столичните училища на възраст между 14 и 19 години. Затова само те ще участват в крайното класиране.

Посетителите на сайта могат да се включат и в двата конкурса:

1. Конкурс за най-добро послание за любовта.

2. Куиз-конкурс

Наградният фонд ще бъде разпределен между постигналите най-добри резултати в двата конкурса поотделно и най-висок резултат общо от двата конкурса. Конкурсите са актуални до 31 юли 2019 г. Изпратените след тази дата предложения няма да участват в класирането.

Моля за съдействието Ви информацията да стигне до учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.05.2019

Национален летен турнир по информатика, гр. Русе

Изх. № РУО1-14399/ 20.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на Заповеди № РД 09-2686/20.09.2018 г. и № РД 09-3014/24.10.2018 г. на министъра на образованието и науката от 07 до 09 юни 2019 г. в град Русе ще се проведе Национален летен турнир по информатика.

Съорганизатори на състезанието са Регионално управление на образованието – Русе, МГ „Баба Тонка” – Русе и Русенски университет  „Ангел Кънчев”.

Предварителната поименна заявка се изпраща задължително до 20.05.2019 г. (до 18.00 часа) на електронен адрес: nlti2019ruse@gmail.com  Заявки след тази дата няма да се приемат. Състезателите, включени в националните отбори, участват извън квотите на съответната област.

В приложение е публикуван списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София.  

Ръководителите на отбори сами резервират места в хотела, който са избрали. Моля резервациите за хотелите да се извършат своевременно, тъй като местата в хотелите са ограничени и няма да бъдат пазени.

Съгласно глава. VI, т. 1.6 от Приложение №1 към заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за участието си във всяко състезание ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларации за съгласия за публикуване на:

 - резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

 - снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Декларациите се предават на организаторите на техническата конференция на 07.06.2019 г. и се отразяват в заявката.

Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите.

За допълнителна информация:

 

 

Приложение:  1. Списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София;

                2. Декларация за оповестяване на резултати

                3. Предварителна програма на състезанието. 

 

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

20.05.2019

Програма „Ваканция“

Изх. № РУО1-14093/16.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО1-11931/30.04.2019 г., Ви уведомявам, че от 3.06.2019 г. до 12.07.2019 г. вкл. Столична община, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ в партньорство с ЦПЛР – Спортна школа - София и национални спортни федерации организират програма „Ваканция“, свързана с предстоящата лятна ваканция. Тя включва свободен и безплатен достъп до 11 вида спорт, както и други занимания по интереси.

Дейностите ще се провеждат на терените на Спортна София 2000, Спортен комплекс Зона Б-5 /парк „Възраждане“/, зала „Триадица“, басейни на ЦПЛР, спортна школа „София“, Южен парк, Център за изкуства и образование „София“/филиал Надежда/ и др.

Повече информация за дати, часове, заявки за участие и лица за контакт може да намерите в приложената програма, както и на официалния портал на Столична община.

 

Приложение: Програма

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.05.2019

Национален кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1- 13826/15.05.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката в град София ще се проведе националният кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“.

Домакини на състезанието са Регионалното управление на образованието – София-град и Националната природо-математическа гимназия /НПМГ/ „Акад. Л. Чакалов” – София.

Националният кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 01.06.2019 г. от 11.00 до 12.15 часа в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов” – София, кв. Лозенец, ул. „Бигла“ № 52. Учениците, допуснати до участие в националния кръг на състезанието, следва да се явят в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“ до 10.30 ч. на 01.06.2019 г., като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност – ученическа книжка или лична карта.

В срок до 12.00 ч. на 28.05.2019 г. следва да потвърдите участието на допуснатите ученици от повереното Ви училище до националния кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ и да изпратите сканирано копие на декларацията на участниците, които желаят да се публикуват резултатите им и личните им данни (трите имена, училище, клас, населено място) на имейл: npmg@npmg.org. (Приложение 1 и Приложение 2)

Моля да създадете организация за информиране на учителите по математика и на допуснатите до национален кръг ученици от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Декларация за съгласие за публикуване на резултатите от Националния кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици под 16 години.
  2. Декларация за съгласие за публикуване на резултатите от Националния кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици над 16 години.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.05.2019

Втори национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

Изх. № РУО 1-13680/15.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-13292/13.05.2019 г., Ви напомням, че Националният музей на образованието – Габрово провежда Втори национален ученически конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Регламент на Втория национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

15.05.2019

Награждаване на отличените на първи етап на XVIII Национален конкурс „Бог е любов“

Изх. № РУО1-13659/ 14.05.2019 г.

 

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с приключилия първи етап на XVIII Национален конкурс „Бог е любов“, Ви уведомявам, че на 20.05.2019 г., понеделник, от 15:00 ч. в храм „Св. София“ – ул. „Париж“ № 2, ще се проведе тържество за награждаване на отличените на регионалния етап.

Списък с класираните творби ще бъде изпратен на електронната поща на училищата, от които има отличени ученици.

Моля да информирате заинтересованите и да създадете необходимата организация за присъствието им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД 

14.05.2019

Националния конкурс за исторически разказ „Изпитание“

Изх.№ РУО 1-13364/13.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-13123/13.05.2019 г., приложено Ви изпращам регламента на Националния конкурс за исторически разказ „Изпитание“ за учебната 2018/2019 година с право на участие на ученици от 7-ми до 12-ти клас.

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящия конкурс и да окажете необходимото съдействие.

          

Приложение: регламент на конкурса

 

Д-Р  ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

13.05.2019

Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците“

Изх. № РУО1-12982?10.05.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Община Чирпан, къща-музей „Пейо К. Яворов“, гр. Чирпан и фондация „Яворов“ обявяват Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците“.

Участниците в конкурса изпълняват по едно стихотворение на Пейо Яворов. В конкурса за рецитация право на участие имат ученици от цялата страна от V до ХІІ клас, разделени в следните възрастови групи: V-VІІ клас и VІІІ-ХІІ клас.

Конкурсът има следните раздели:

- индивидуални изпълнения – до 5 минути

- групови изпълнения – до 10 минути

Дата на провеждане: 08.06.2019 г. (събота) от 10:00 часа в къща-музей ”Пейо К. Яворов”, гр. Чирпан.

Заявки ще се приемат до 31.05.2019 г. (петък) на адрес: гр. Чирпан, ул. „Крачолови” 26, къща-музей „Пейо К. Яворов” или на e-mail: javorovch@abv.bg. Телефон за контакти: 0416/ 94019, къща-музей „Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан.

Заявката за участие в конкурса трябва да включва : трите имена на участника, населено място, училище, клас, телефон за връзка и заглавие на творбата. Разноските са за сметка на участниците.

Моля за съдействието Ви информацията да стигне до учителите и учениците във Вашето училище

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.05.2019

: Награждаване на ученици, заели призови места в областния кръг на олимпиадата по математика, състезанията по математика и финансова математика и областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

Изх. № РУО1- 12854/10.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с регламентите за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV до VI клас, Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“, Националното състезание по финансова математика, Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас и Националното математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас, Ви уведомявам, че на учениците, заели призови места в тези състезания и на областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика за ученици от V до VII клас ще бъдат връчени грамоти на 16.05.2019 г. от 14 ч. в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район „Възраждане“, бул. "Христо Ботев" №63. На електронните пощи на училищата ще бъдат изпратени имената на учениците от повереното Ви училище, на които ще бъдат връчени грамоти.

Моля да уведомите учениците, учителите и родителите на класираните на призови места ученици от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД