17.10.2019

Откритото първенство на София по информатика (есенно издание)

Изх. № РУО1- 29593/ 16.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 01-521/15.10.2019 г. на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на Откритото първенство на София по информатика (есенно издание), на 04.11.2019 г. в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище, ул. „Искър” 61 ще се проведе Откритото първенство на София по информатика (есенно издание).

Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) ще служи като контролно за попълване на определената квота за брой ученици, участващи в Националния есенен турнир по информатика. в гр. Шумен.

Организатори на Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) са РУО - София-град, СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София и SAP Labs България. Наградите са осигурени от SAP Labs България.

Желаещите да участват в Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес https://sofiacode.com/sti/ до 24,00 часа на 26.10.2019 г.

Допускането на учениците до участие в турнира се осъществява само след представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа карта).

Всеки участник в Открито първенство на София по информатика (есенно издание), в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на резултатите /по образец/ до Ралица Войнова - председател на Комисията за организиране и провеждане на Открито първенство на София по информатика (есенно издание), на 04.11.2019 г.  преди провеждането на първенството.

За допълнителна информация Ралица Войнова – старши eксперт по информатика и информационни технологии, РУО - София-град, тел.: 02/935-60-67 и електронна поща [email protected] .

За контакт с организаторите и техническата комисия: [email protected]

 

 

Приложения:

  1. Регламент на Открито първенство на София по информатика (есенно издание)
  2. Декларации за съгласие за публикуване на резултатите
  3. Правила за попълване на квотите от гр. София

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.10.2019

Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2019/2020 г. на Съюза на математиците в България

Изх. № РУО1- 29377/ 15.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-354/10.10.2019 г. с вх. № РУО 1-29019/10.10.2019 г., приложено Ви изпращам Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2019/2020 г. на Съюза на математиците в България.

Моля за Вашето съдействие информацията за състезанията да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение: Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2019/2020 г. на Съюза на математиците в България.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

14.10.2019

Софийски математически турнир за ученици от I до VII клас

Изх. № РУО1-29248/14.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Софийска градска секция към Съюза на математиците в България с вх. № РУО 1-29074/11.10.2019 г., Ви уведомявам, че Двадесет и първи Софийски математически турнир за ученици от I до VII клас ще се проведе на 09 ноември 2019 г. (събота).

Информация за организиране и провеждане на турнира може да получите на сайта http://smbsofiagrad.wordpress.com. Обобщеното класиране на учениците, получили над 50% от максималния резултат ще бъде публикувано на същия сайт. Участниците, които не желаят поименно оповестяване на резултата си, трябва да го заявят при записване за състезанието.

Моля за Вашето съдействие информацията за състезанието да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

 

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД10-1664/ 09.10.2019 г.

на министъра на образованието и науката)

 

 

10.10.2019

Тринадесети есенен математически турнир „Академик Стефан Додунеков“

Изх. № РУО1- 28965/10.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на председателя на Управителния съвет на Съюза на математиците в България с вх. № РУО 1-28864/09.10.2019 г., Ви уведомявам, че Тринадесетият есенен математически турнир „Академик Стефан Додунеков“ ще се проведе, както следва:

  • за учениците от V-VII клас: на 09.11.2019 г. (събота) от 09:00 до 13:30 ч. в МГ „Гео Милев“, гр. Плевен.
  • за учениците от VIII-XII клас: на 10.11.2019 г. (неделя) от 09:00 до 13:30 ч. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15, гр. София.

Заявки за участие се приемат в срок до 05.11.2019 г. на e-mail [email protected]. Образец на заявката и допълнителна информация може да се намери на сайта на турнира https://sites.google.com/site/esenenmt/.

Моля за Вашето съдействие информацията за състезанието да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

09.10.2019

РАБОТНА СРЕЩА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ЕКИПА НА ПРЕВАНТИВНО - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРКОМАНИИТЕ - СОФИЯ

Изх. № РУО1-28745/08.10.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

 

Във връзка с писмо с изх. № РУО1-28284/02.10.2019 г. и писмо на Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите /ПИЦ по ПН/ с вх. № РУО1-28534/04.10.2019 г., Ви уведомявам, че организираната работна среща от ПИЦ по ПН към Столична община с педагогически специалисти на училища /педагогически съветници, училищни психолози/ за представяне на  националните програми за превенция на употребата на психоактивни вещества за ученици от прогимназиален и гимназиален етап ще се проведе на 22.10. 2019 г. /вторник/  от 10.00 и от 13.00 ч. в ОКИ „Красно село“, ж.к. „Хиподрума“, бул. „ Цар Борис III“ № 41.

За повече информация: Росица Станулова и Миглена Петкова – тел: 02 931 12 02

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-

СОФИЯ-ГРАД

08.10.2019

ИНИЦИАТИВА НА УНИЦЕФ С ПОДКРЕПАТА НА МОН „НАЙ- ГОЛЕМИЯТ УРОК В СВЕТА“

Изх. № РУО1-28714/08.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105 -346/07.10.2019 г., постъпило с вх. № РУО1-28673/07.10.2019 г., Ви уведомявам, че за пета поредна година УНИЦЕФ и МОН предлагат инициативата „Най-големият урок в света“.

 Чрез  инициативата се популяризират  Глобалните цели за устойчиво развитие,  като училищата в България провеждат урок или поредица от уроци, посветени на целите. През тази учебна година във връзка с 30 – годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето инициативата е посветена на децата с увреждания.

Приложено Ви изпращам информация „Глобалните цели за устойчиво развитие“, съдържащи информация за включване в инициативата.

Приложение:  Глобалните цели за устойчиво развитие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

07.10.2019

Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения за ученици от 7 до 12 клас „Аз мога – тук и сега“

Изх. № РУО1-28590/07.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28359/02.10.2019 г. Ви уведомявам, че за пета поредна година със съдействието на Американски университет в България и РУО – Смолян на 8-10 ноември 2019 г. в гр. Девин ще се проведе Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения за ученици от 7 до 12 клас (дневна форма на обучение) „Аз мога – тук и сега“. Състезанието ще се проведе в три етапа: слушане с разбиране (Диалог), четене с разбиране ( „Провери знанията си“) и създаване на текст („Напиши за себе си за…“). Участието е индивидуално в една от следните възрастови групи: 7-8 клас, 9-10 клас, 11-12 клас. Всеки ученик може да се представи в една или повече езикови категории: Английски език, Немски език, Испански език, Френски език, Руски език и Италиански език.За учителите в състезателния ден са подготвени открити уроци и обучения за иновативни методи на преподаване на чужди езици.

Регистрация, допълнителна информация, регламент и условия  на официалния уеб-сайт: www.AZ-MOGA.bg , тел.: 089/242 6666 и [email protected] .                                                        

Срок за заявка за участие: 14 – 28 октомври 2019 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.09.2019

Конкурс по превод „Juvenes Translatores”

Изх. № РУО1-26614/13.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26045/10.09.2019 г. Ви информирам, че тринадесетото издание на конкурса по превод „Juvenes Translatores”, организиран от генерална дирекция „Писмени преводи“ на ЕК, част от програмата „Еразъм+“, ще се проведе на 21 ноември 2019 г. за първи път онлайн едновременно във всички държави. Участниците в него, ученици от целия Европейски съюз, родени през 2002 година, ще превеждат текст с дължина една страница от един от 24-те официални езици на ЕС на друг. Работите ще бъдат оценявани от професионалните преводачи на ЕК, а победителите (по един от всяка държава членка) ще бъдат поканени заедно със своите родители и учители на церемонията по награждаването в Брюксел през пролетта на 2020 година.За участие е необходимо училищата да се регистрират на електронната страница на конкурса www.ec.europa.eu/translatores до 20 октомври 2019 г.                                                                          Моля да информирате учителите и учениците в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.09.2019

Национален конкурс „Забравените личности“

Изх. № РУО1-25355/ 03.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-25240/ 30.08.2019 г. Ви уведомявам, че фондация “Добрите дела Волонтайм“ организира конкурс на тема „Забравените личности“, в който могат да участват ученици от VIII до XII клас. Инициативата е подкрепена от Министерството на образованието и науката.

Моля да информирате за конкурса учителите и учениците от поверената Ви институция.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СИЛВИЯ ПЕЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-1849/ 27.08.2019 г.

на началника на РУО – София-град)

08.07.2019

Обучение на учители по химия на тема„Актуални тенденции в химическото образование“

Изх. № РУО1-20904/08.07.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

От 25 – 27 октомври 2019 г. в гр. София ще се проведе 48-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема: „Актуални тенденции в химическото образование“.

Организатори на конференцията са: Министерство на образованието и науката, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по химия и фармация, Регионално управление на образованието – София-град и Съюз на химиците в България

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  • Химическото образование и Международната година на Периодичната таблица
  • Развитие на ключови умения чрез обучението по химия: държавни образователни стандарти, учебни програми, подходи и методи
  • Иновативни практики и изследвания в химическото образование
  • Клуб: химически специалности в българските висши училища, магистър и доктор в направление „Педагогика на обучението по химия”, квалификационни програми за учители
  • свободна дискусия и обмен на мнения и идеи между участниците в конференцията

В рамките на конференцията ще се проведе и Годишна конференция на Българското дружество за химическо образование и история и философия на химията.

Моля да уведомите учителите по природни науки от Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

 

Сайт на конференцията  /При затруднение, копирайте този адрес в броузъра:  https://bit.ly/2QBO8UF/

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Председател:

доц. д-р Елена Бояджиева

Зам. председател:

проф. д-р Милена Кирова

Секретар:

д-р Александра Камушева

Членове:

доц. д-р Александрия Генджова

ст. експерт Петя Иванова

ас. Владимир Цветков

Мартина Ценова

Върбина Иванова

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ

 

Председател:

проф. дхн Борислав Тошев

Членове:

проф. д-р Адриана Тафрова-Григорова

доц. д-р Елена Бояджиева

доц. д-р Милена Кирова

доц. д-р Александрия Генджова

д-р Александра Камушева

контакти:

доц. д-р Елена Бояджиева

доц. д–р Милена Кирова

тел. 02/ 81 61 327

e-mail: [email protected]

доц. д-р Александрия Генджова

тел. 02/81 61 395

     e-mail: [email protected]

 

 

Конференцията се подкрепя финансово от Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“ по договор 80-10-126/2019 г.

 

ТАКСИ И СРОКОВЕ

Участие като:

Такса правоучастие

Автор/съавтор на съобщение. Преди началото на конференцията изпраща резюме на съобщението. Получава програма и резюмета на докладите и съобщенията в началото на конференцията.

без такса

Слушатели и гости. След предварителна регистрация в посочения срок получават програма и резюмета на докладите и съобщенията.

без такса

Слушатели и гости без предварителна заявка, които няма да получат програма и резюмета на докладите и съобщенията

без такса

 

Срок за запазване на хотелски места - 15.07.2019 г. След тази дата не могат да се гарантират посочените цени и места за настаняване.

 

Срок за регистрация на всички участници – 10.10.2019 г. Попълва се регистрационна карта онлайн – тук

 

Срок за изпращане на резюметата – 25. 09. 2019 г. Описание за оформлението на резюметата – тук.

 

 

Регистрация

 

Форма за онлайн регистрация / Форма за регистрация текстов формат

РЕЗЮМЕТА НА СЪОБЩЕНИЯТА

Резюметата на докладите и съобщенията, на български или английски език, да се подготвят текстов формат с Microsoft Word 2007-2010-2013.

Изисквания и пример: тук

Изпращане на резюметата до 25.09.2019 г. на адрес: [email protected]

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ

Конференцията ще се проведе във Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Участниците ще получат допълнително програмата на конференцията

Официална вечеря: 35 лв. Ще се проведе в ресторант „Панорама“ на Парк Хотел Москва

Форма за регистрация (в текстов формат, само ако има затруднения с изпращането на онлайн регистрацията). Копирайте заявката на отделен файл, попълнете я и я изпратете на адрес: [email protected]

Заявка

за участие в 48-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие, София, Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“, 25-27 октомври, 2019 г.

Попълнете заявката отделно за всеки участник. Запишете файла като включите в наименованието и част от името си на латиница. Попълнете го и го изпратете на адрес [email protected]. Ще получите отговор на електронния адрес, от който сте изпратили файла, за извършена регистрация. 

Данните, които се предоставят с тази заявка, ще се използват само за конференцията.

Лични данни

Име, презиме и фамилия на участника: ……………..

Електронен адрес (задължителен за контакти): ……………

Телефон за контакти:

Служебни данни

Месторабота: …………..

Длъжност и/или научна степен: …………….

Участие в конференцията като:

Автор/съавтор на съобщение. Преди началото на конференцията изпраща резюме на съобщението. Получава програма и резюмета на докладите и съобщенията в началото на конференцията – без такса за всеки автор; Слушатели и гости. След предварителна регистрация в посочения срок получават програма и резюмета на докладите и съобщенията - без такса; Слушатели и гости без предварителна заявка, които няма да получат програма и резюмета на докладите и съобщенията - без такса.

Отбележете с „Х“ в клетката пред текста.

 

1. Автор/ съавтор на съобщение и представящ съобщението - без такса

 

2. Автор/съавтор на съобщение и слушател - без такса

 

3. Слушател/гост – без такса

 

Заглавие на доклада/съобщението:………………………

Автори на доклада/съобщението (подчертайте тези, които ще присъстват на конференцията):…………………..

За представяне на доклада/съобщението се нуждая от компютър и мултимедия. Отбележете с „Х“ в съответната клетка.

Да

Не

 

 

 

За представянето се нуждая от други средства. Моля, опишете. …………………………………………..

Официална вечеря – 35 лв. Отбележете с „Х“ в съответната клетка.

Да

 

Не

 

 

Вечерята включва: салата, основно ястие с пилешко и свинско месо, десерт, безалкохолна напитка, музика и забавление. Алкохол се поръчва самостоятелно от всеки присъстващ.

Резюметата на съобщенията и докладите се приемат до 25.09.2017 г. на електронен адрес: [email protected]. Описание на формата и примерна бланка за резюме и доклад ще намерите на страницата на конференцията на сайта на Факултета по химия и фармация към СУ (Актуално) или на горния електронен адрес изпратете писмо с желание за участие – ще получите връзка и файл с поканата и указания. Резюмета на съобщенията и докладите и програма ще получи всеки участник в конференцията, който е попълнил регистрационната форма.

 

Изисквания към оформлението на резюмето

Големина на листа: А4

Оформление на страницата: Portrait, Margins: Top 1 cm; Bottom 1 cm; Left 1,5 cm; Right 1,5 cm; Gutter 0

Шрифт: Times New Roman, 12 pt

Междуредие: Single

Заглавие: главни букви, получерно (bold), след заглавието един празен ред

Автори: Име и фамилия на авторите, разделени със запетаи след всеки автор – получерно (bold)

Институция: пълно наименование, електронен адрес поне на един от авторите за кореспонденция

Резюме: 10-15 реда, нов ред на 1 cm, разположение на текста – Justify (подравнено и от двете страни), междуредие Single. Общ брой думи до 250.

Ключови думи и изрази: до 4            

Използвайте следния примерен макет за резюмето на Вашия доклад (съобщение). Преди да изпратите резюмето изтрийте текста в червен цвят.

 

УЧЕБНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ Х. КЛАС

 

Елена Бояджиева, Мартина Ценова

107 ОУ „Хан Крум” – София, [email protected]

Настоящото изследване има за цел да провери .... .......(и т.н. – максимална дължина до 10-15 реда, 250 думи).

...................................................

...................................................

 

Ключови думи: химическо образование, образователни стандарти

В този формат изпращайте само РЕЗЮМЕТА на доклади и на научни съобщения.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД