РУО - София-град документи

Годишен план на РУО - София-град 2017/2018 година

Годишен план на РУО - София-град 2017/2018 година

Заповед - полагане на извънреден труд

Заповед № РД 01-160/23.10.2014 г. на началника на РИО – София-град за определяне на обобщаващите училища