Нормативни актове и документи

Образец на учебна програма за ЗИП

Декларация на директора по чл.181 от Кодекса на труда

Образец на План за квалификационна дейност

Учебен план за подготвителна група

Учебен план за I клас

Учебен план за V клас

Учебен план за гимназии, профилирани гимназии и СОУ с прием след завършено основно образование

Учебен план за професионални гимназии с прием след завършен VII клас

Учебен план за спортни училища - прогимназиален етап

Учебен план за спортни училища - гимназиален етап

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2016/2017 година

Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"