Провеждане на XV Национален детско-юношески конкурс за музикално изкуство „Орфеева дарба“- София, 16 март – 14 април 2019г.

11.01.2019

Провеждане на XV Национален детско-юношески конкурс за музикално изкуство „Орфеева дарба“- София, 16 март – 14 април 2019г.

Изх. № РУО1- 736/10.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Сдружение „ Орфеева дарба“ с вх. № РУО1-273/07.01.2019 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на XV Национален детско-юношески конкурс за музикално изкуство „Орфеева дарба“ - София, 16 март – 14 април 2019 г.

Конкурсът е включен в Програмата за закрила на деца с изявени дарби през 2019 г. и е под патронажа на Столична община със съдействието на „Съюз на българските музикални и танцови дейци“.

За повече информация: http://www.orfeeva-darba.com/ .

 

Приложение: Статут на XV Национален детско-юношески конкурс за музикално изкуство  „Орфеева дарба“- София, 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД