Постановление № 100/08.06.2018 г. на Министерски съвет

14.08.2019

Постановление № 100/08.06.2018 г. на Министерски съвет

Изх. № РУО 1-24226/14.08.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо от Екипа на „Посещаемо и безопасно училище“ с вх. № РУО 1-24071/09.08.2019 г., Ви уведомявам, че в ИСРМ са извършени нововъведения с цел посочване на причини от страна на училищата за незаписалите се ученици след трето класиране за завършилите седми клас.

На страница „Незаписани-трето класиране“ ще се зарежда само списъка с ученици, които не са се записали след трето класиране. Посочването на причина за съответен ученик се извършва след избор на опция „моля добавете причина“, след което се избира причина от падащото меню. Възможно е да се въведе допълнително информация за причините.

Тази опция е налична само за потребители с роля „Администратор училище“.

При необходимост от спешна реакция, може да пишете на email: [email protected].

Напомням, че е необходимо да повторите същата процедура и след попълването на незаетите места и записване между 10 и 13 септември 2019 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД