Покана за участие в Девети турнир по плуване за „Купа София“

10.01.2019

Покана за участие в Девети турнир по плуване за „Купа София“

Изх. №  РУО1 – 689/10.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№ СОА19 – НЦ 62-9-[2]/07.01.2019 г., вх.№ РУО1 - 374/08.01.2019 г., Ви уведомявам, че Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/, в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“ и Български червен кръст, със съдействието на РУО – София-град организират Девети турнир по плуване за „Купа София“.

Събитието е включено в Годишния календар за спортни дейности на Столична община и е в подкрепа на инициативата „София Европейска столица на спорта“.

Турнирът по плуване „Купа София“ ще се проведе на 06 и 07 февруари 2019 г /сряда и четвъртък/, в басейн „Мадара“ на Национална спортна академия за две възрастови групи, както следва:

I–II клас, на 06.02.2019 г./сряда/, от 14:00 до 17:30 ч.;

III – IV клас, на 07.02.2019 г./четвъртък/,от 14:00 до 17:30 ч.

Техническата конференция ще се проведе на 04 февруари 2019 г. /понеделник/, от 12:30 до 14:30 ч. на ул. „Оборище“ 44, етаж 1, заседателна зала, дирекция „ПИСТ“. Заявки за участие и документи се приемат само на Техническата конференция.

Моля, да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт и  да осигурите присъствието им за участие в турнира по плуване „Купа София“, без да се нарушава учебния процес.

Приложения:

1. Правила и програма на турнира по плуване за Купа „София“;

2. Заявки за участие в турнира по плуване за Купа „София“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД