Организиране на Форум „Щедрият вторник“

30.07.2019

Организиране на Форум „Щедрият вторник“

Изх. № РУО1-23045/29.07.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-22928/26.07.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „BCause” е официален партньор за България на световното движение „Щедрият вторник“ (Giving Tuesday).

Инициативата се отбелязва в България от 2014 година като през 2019 година тя ще премине под мотото „Лично за дарителството“ в училище.

На 26 ноември Фондация „BCause” органиизира в НДК второто издание на Форум „Щедрият вторник“.

За допълнителна информация – Елица Баракова, тел.: 0888 957 513, e-mail: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД