ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „РАННИ ПРЕДИКТОРИ ЗА ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ВЪЗРАСТ“

09.10.2019

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „РАННИ ПРЕДИКТОРИ ЗА ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ВЪЗРАСТ“

Изх. РУО1 – 28862/09.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 28721/08.10.2019 г., Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП), част от Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) ще проведе обучение на тема: „Ранни предиктори за обучителни трудности, характерни за предучилищната възраст” на 30.10.2019 г. от 9:30 до 17:30 часа, гр. София.

Заявки се приемат до 25.10.2019 г. на електронна поща [email protected] и на телефон 0877183624.

 

Приложение: Информация за обучението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД