Национален литературен конкурс „Любовта и свободата“

18.02.2019

Национален литературен конкурс „Любовта и свободата“

Изх. № РУО1-4259/ 18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО Разград с № РД-19-8-59/ 15.02.2019 г., вх. № РУО1-4195/ 15.02.2019 г., моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с условията за участие в литературния конкурс под наслов „Любовта и свободата“, организиран за трета поредна година от НПТГ „Шандор Петьофи“, гр. Разград. В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас с авторски литературни произведения, като крайният срок за изпращане на творбите е 10.04.2019 г.

Приложение: статут

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-318/08.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град/