Информация във връзка с лицензи за програмни продукти на Майкрософт

14.08.2019

Информация във връзка с лицензи за програмни продукти на Майкрософт

Рег. № РУО1-24256/14.08.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД                                           

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на писмо № 9105-275/12.08.2019 г. на заместник-министъра на образованието и науката, с вх. № РУ01-24132/12.08.2019 г. и във връзка с предоставяне на информация за оторизирани лица за системата за управление на лицензи за софтуерни продукти  на Майкрософт, е необходимо в срок до 23 август (петък) да попълните информацията по приложения формуляр:

 

Оторизирани лица (директори) в системата за управление на лицензи за продукти на   Майкрософт

 

Чрез посочените данни директорите ще получат по-подробна информация за абонаментното право на ползване и софтуерна осигуровка за програмни продукти на Майкрософт, както и указания за използване на системата след нейното разработване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД