Математика, информатика, информационни технологии

21.05.2019

Национален летен турнир по информатика, гр. Русе

Изх. № РУО1-14399/ 20.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на Заповеди № РД 09-2686/20.09.2018 г. и № РД 09-3014/24.10.2018 г. на министъра на образованието и науката от 07 до 09 юни 2019 г. в град Русе ще се проведе Национален летен турнир по информатика.

Съорганизатори на състезанието са Регионално управление на образованието – Русе, МГ „Баба Тонка” – Русе и Русенски университет  „Ангел Кънчев”.

Предварителната поименна заявка се изпраща задължително до 20.05.2019 г. (до 18.00 часа) на електронен адрес: nlti2019ruse@gmail.com  Заявки след тази дата няма да се приемат. Състезателите, включени в националните отбори, участват извън квотите на съответната област.

В приложение е публикуван списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София.  

Ръководителите на отбори сами резервират места в хотела, който са избрали. Моля резервациите за хотелите да се извършат своевременно, тъй като местата в хотелите са ограничени и няма да бъдат пазени.

Съгласно глава. VI, т. 1.6 от Приложение №1 към заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за участието си във всяко състезание ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларации за съгласия за публикуване на:

 - резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

 - снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Декларациите се предават на организаторите на техническата конференция на 07.06.2019 г. и се отразяват в заявката.

Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите.

За допълнителна информация:

 

 

Приложение:  1. Списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София;

                2. Декларация за оповестяване на резултати

                3. Предварителна програма на състезанието. 

 

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

25.04.2019

26 конкурс „Миню Балкански“

Изх. № РУО1-11298/23.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „Миню Балкански“, вх.№РУО1-10432/16.04.2019 г., Ви уведомявам,  че 26 конкурс „Миню Балкански“ по математика и физика, с организатор Фондация „Миню Балкански“, ще се проведе в периода 18 – 19 май 2019 г. в ректората на Софийския университет (ул.“Цар Освободител“ 15), централно крило (вход от към вътрешния двор), III етаж, аудитория 148, както следва:

  • Състезание по математика – 18.05.2019 г. (събота) от 11:00 часа;
  • Състезание по физика – 19.05.2019 г. (неделя) от 12:00 часа.

При проявен интерес от Ваша страна, можете да получите от доц. Ангелов тел. 0886 738261, e-mail: aangelow@fmi.uni-sofia.bg, както и на официалния сайт на фондация „Миню Балкански“: www.balkanski-fondation.org.

 

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Обява за конкурс по математика и физика

2. Обява за конкурс „Млади изобретатели“

22.04.2019

Webit в София на 14 май 2019 г.

 

Изх. № РУО1- 11226/22.04.2019 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕНА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 0522-305/19.04.2019 г., вх. № РУО1 – 11162/22.04.2019 г. Ви уведомявам, че в рамките на европейското издание на световната серия от събития Webit в София на 14 и 15 май 2019 г., организаторите от Webit.Foundation отправят покана към учениците да посетят изложението на 14 май 2019 г. от 18,30 часа до 20,30 часа в Национален дворец на културата, зала1.

Програмата включва възможността учениците да се запознаят с някои от най-големите съвременни технологични изобретения като: хуманоидни роботи, футуристични системи за живот и транспорт между планетите, персонални летателни системи, робот, съдържащ биологически компоненти – киборг, биологични протези и други хардуерни и софтуерни подобрения за хора, виртуални хирургически операции и бъдещето на медицината.

По време на мероприятието ще бъдат представени примери на работещ изкуствен интелект и приложението в различни сфери от живота – Watson IBM – компютърна програма, способна да отговаря на директно поставени въпроси и победител в телевизионни формати.

Събитието представлява интерес за учениците, които изучават като профилиращи предмети – информатика, информационни технологии, математика, както и се обучават в професионалните направления „Компютърни науки“ и „Електроника, автоматика, комункационна и компютърна техника“.

 

С оглед гореизложеното, в срок до 12,00 часа на 23.04.2019 г. следва да изготвите списък на учениците от повереното Ви училище, които ще посетят изложението (над 16 години), да определите ръководители на групата и да попълните посочената по-долу форма.

 

https://forms.gle/QQaL28gKt9YndSsBA

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

18.04.2019

Националният кръг на олимпиадата по информационни технологии

Изх. № РУО1- 10741/17.04.2019г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, Ви уведомявам, че в периода 10 – 12 май 2019 г. в град Враца ще се проведе Националният кръг на XVII олимпиада по информационни технологии.

Организатори са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Враца и училището-домакин ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца.

Списъкът с класираните проекти по направления е публикуван на сайта на олимпиадата: http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg.

Регистрацията на участниците ще се извърши на 10 май 2019 г. след 13:30 часа в ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца.

Приложено Ви изпращам допълнителна информация за предложените хотели.

Участниците сами резервират места в хотелите. При резервация в предложените хотели, трябва да се уточнява, че е за участници в Националната олимпиада по информационни технологии, тъй като местата са ангажирани само за събитието.

Първоначалната регистрация се извършва в онлайн форми, връзките към които са посочени по-долу, в срок до 24 април 2019 г.

При регистрацията трябва да се посочи хотел за настаняване.

Финансовите средства, необходими за участие в олимпиадата на класираните ученици, са за сметка на изпращащата страна.

Допускането на учениците до участие в Националната олимпиада по информационни технологии ще се осъществява само след представяне на документ за самоличност.

Програмата на олимпиадата ще бъде публикувана на сайта на РУО – Враца и на сайта на ППМГ „Акад. Иван Ценов“.

Официалната вечеря за ръководителите и участниците ще бъде на 11 май от 19:30 часа в ресторанта на хотел „Лева“. Цената е 25 лева.

За допълнителна информация: Гергана Василева – старши експерт по ОСО в РУО – Враца, тел. 0894 385012, e-mail: rio_gv@abv.bg.

 

Регистрация на участници: https://forms.gle/CNcS5n6MPS5fj4B2A

Регистрация на ръководители или представители на РУО: https://forms.gle/Yvnfg1va6m7E4NSH6

Приложение: Допълнителна информация за предложените хотели

Приложение: Списък с класираните проекти по направления от област София-град. 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/ заповед № 1209/09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката/

 

09.04.2019

Национално математическо състезание "Питагор" за ученици от IV клас

Изх. № РУО1- 9533/09.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските и частните училища на територията на Република България и съгласно Приложение № 1 и Приложение № 3 на същата, заповед № РД 01-409/04.10.2019 г. на началника на РУО – София-град Ви уведомявам, че Националното математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас ще се проведе на 13.04.2019 г. (събота) от 09:00 ч.

Учениците, заявили участие в Националното математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас, са разпределени в следните училища домакини:

56. СУ „Проф. К. Иречек“, район „Люлин“, ул. „Търново“ № 37 – учениците от училищата в районите Люлин, Надежда, Нови Искър, Овча купел, Сердика, Красна поляна, Банкя, Възраждане, Илинден, Средец, Красно село, Витоша и Връбница.

81. СУ „Виктор Юго“, район „Младост“, Младост 3, ул."Бъднина" № 3 учениците от училищата в районите Младост, Изгрев, Искър,  Панчарево, Студентски, Слатина и Кремиковци.

1. СУ „Пенчо П. Славейков“, район „Оборище“, ул. „Стара планина" № 11 – учениците от училищата в районите Лозенец, Оборище, Триадица и Подуяне.

До 10.04.2019 г. ще получите на имейлите на училищата разпределението на квесторите от повереното Ви училищe в училищата домакини.

Времетраене: 120 минути. Състезанието е анонимно. По време на състезанието учениците не може да използват калкулатори, мобилна техника, други технически средства или математическа литература.

Чернови не се разглеждат, проверяват и оценяват.

Квесторите, определени от Вашето училище, следва да се явят в училището, в което ще бъдат разпределени, в 08.00 ч. на 13.04.2019 г. за инструктаж.

Учениците, желаещи да участват в Националното математическо състезание "Питагор", следва да се явят в определеното за тях училище домакин на 13.04.2019 г. (събота), не по-късно от 08.30 ч., като ще бъдат допускани в сградата само срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник в срок до 3 дни от обявяване на резултатите в училището, в което са се явили, по ред, определен от директора на училището.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.04.2019

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Изх. № РУО1-9444/09.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град Ви уведомявам, че от 12.04.2019 г. до 14.04.2019 г. в гр. София ще се проведе националният кръг на олимпиадата по математика.

Организатори на олимпиадата са Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – София-град.

Домакини на националния кръг на олимпиада по математика са Регионално управление на образованието – София-град и Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“- гр. София. За място на провеждане е определена Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ № 61, София.

В срок до 10.04.2019 г. на e-mail: info@smg.bg следва да бъде изпратено сканирано копие на декларацията на участниците, които желаят да бъдат публикувани резултатите им.

За въпроси във връзка с организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по математика може да се обръщате към Лидия Гавраилова – старши експерт по математика в РУО – София-град, тел. 02/9356070, e-mail: l.gavrailova@edusofia.bg, Антоан Тонев – директор на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ – тел. 02/983-12-19, e-mail: info@smg.bg

Приложение: Предварителна програма на състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.04.2019

Областен кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-7989/26.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2018/2019 г. и във връзка с писмо № 9105-104/21.03.2019 г. на МОН, вх. № РУО 1-7529/21.03.2019 г., прилагам списък с резултатите на учениците от разсекретените писмени работи на учениците от VII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по математика, които не са предложени от Областната комисия за участие в националния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2018/2019 г.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

08.04.2019

Пролетни състезания по информатика, гр. Велико Търново

Изх. № РУО1-9268/08.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. и № РД09-3116/30.10.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година Ви уведомявам, че от 19 до 21 април 2019 г.  в ПМГ „Васил Друмев” – Велико Търново, ще се проведат Пролетни състезания по информатика.  Предварителната поименна заявка се изпраща на електронен адрес: vt_psi@riovt.org. Заявката не трябва да надвишава квотата за участници от областта и да е съгласувана със старши експерта по информатика и информационни технологии. Състезателите, включени в националните отбори по информатика на България, участват извън квотите за брой участници от съответната област.В приложение е публикуван списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София.  Съгласно глава. VI, т. 1.6 от Приложение № 1 към заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за участието си във всяко състезание ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларация за съгласие за публикуване на:

- резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

- снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Декларациите се предават на организаторите на техническата конференция на 19.04.2019 г. и се отразяват в заявката.

Резервациите и договарянето за настаняване в хотелите се осъществяват от ръководителите.Финансовите средства за участие в турнира са за сметка на заявителите.

За допълнителна информация http://www.pmgvt.org/ .

Здравка Минчева – старши експерт по математика в РУО - Велико Търново, тел: 062/616372 и 0878692311;

Кирка Кирилова-Лупанова – главен учител в ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново, тел: 0889766346.

Приложение:

1. Списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София.

2. Образец на декларация. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

02.04.2019

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1- 8706/01.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания и Регламента на за организиране и провеждане на областния кръг на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2018/2019 г., прилагам списък с резултатите на учениците от I до XII клас.

Приложение:съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.03.2019

Великденско математическо състезание

Изх. № РУО1- 8319/28.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на председателя на секция „Изток“ на СМБ с вх. № РУО 1-7559/22.03.2019 г., Ви уведомявам, че Великденското математическо състезание за ученици от I до XII клас ще се проведе на 20.04.2019 г.

Състезанието за I и II клас е от 08:30 ч. до 10:00 ч., а за учениците от III до XII класот 10:30 ч. до 12:30 ч.

Формат на състезанието: 15 тестови задачи с избираем отговор.

Темата за XII клас е във вариант за зрелостен изпит, а за VII клас – във формат на изпита за НВО.

Заявки за участие се приемат в 119 СУ, 125 СУ или 2 СУ до 16.04.2019 г. (вторник).

Телефон за справки: 0988903025.

Моля за Вашето съдействие информацията за състезанието да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.03.2019

Състезание по информационни технологии „Големият до мен“ в 134 СУ „Димчо Дебелянов“

Изх. № РУО1- 8036/26.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо изх. № 9174/25.03.2019 г. и вх. № РУО1-7874/25.03.2019 г. Ви уведомявам, че за десета поредна година в 134 СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София ще се проведе състезание по информационни технологии „Големият до мен“ за ученици от V до VII клас. Организатори на състезанието са 134 СУ „Димчо Дебелянов“, РУО – София-град, Столична община, Асоциация за развитие на София, ДЗЗД „Обучение“ и Българска фондация ОРТ.

Състезанието „Големият до мен” е предназначено за ученици от град София. В него участват екипи от двама души: ученик от V, VI или VII клас и негов близък (родител, брат, сестра, познат), който е над 16 годишна възраст и не е ученик в същото училище. По време на самото състезание единствено ученикът има право да работи с мишката и клавиатурата. Близкият на ученика има право да дава съвети по време на изпълнение на задачата, но не и да участва пряко в действията, които се извършват с компютърната система.

Регистрация за участие на екипите на сайта на състезанието http://www.bigtome.info от 01 до 15 април 2019 година.

Състезателният ден по график е 20 април 2019 година.

За повече информация и въпроси:

http://www.bigtome.info, bigtome@134sousofia.org 

Приложение: Регламент на състезание по информационни технологии „Големият до мен“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.03.2019

Национална олимпиада по математическа лингвистика

Изх. № РУО1- 8089/26.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-7526/01.03.2019г., Ви уведомявам, че Националния кръг на националната олимпиада по математическа лингвистика ще се проведе в от 05.04.2019 г. до 07.04.2019 г. в гр. Хасково.

Организатори на олимпиадата са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието-Хасково и училището домакин ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково.

Програма за олимпиадата, информация за настаняване и заявка за участие може да намерите на http://www.pmg-haskovo.org.

Декларации за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) и снимки и/или видео с негово участие за целите и популяризирането на събитието следва да се предадат на организаторите на техническата конференция на 05.04.2019 г. и се отразяват в заявката за участие.

Резервациите за настаняване в хотелите се осъществяват от ръководителите и следва да се отразят в заявката за участие

Финансовите средства, необходими за участие в олимпиадата са за сметка на заявителите (училища, общини, РУО, спонсори и др.).

За допълнителна информация: http://www.pmg-haskovo.org

Гергана Генова – старши експерт по математика в РОУ-Хасково: тел. 038/650043 и 0879008186

Ваня Гочева – ПМГ „Акад. Боян Петканчин“: тел. 0889644814.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД