Обява

20.09.2019

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СОФИЯ-ГРАД ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР" НА 153. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“, РАЙОН НАДЕЖДА, ГРАД СОФИЯ