Заповед № РД 09-2640/14.10.2019 г.

14.10.2019

Заповед № РД 09-2640/14.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „главен счетоводител” на Българско средно училище "Христо Ботев" - град Братислава, Словашка република.