ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЛЕНИЕ

26.11.2019

Заповед за обявление на конкурс за свободно място на длъжността  „главен счетоводител“ в Българско училище „Христо Ботев“ - гр. Братислава, Словакия