Конкурси за заемане на длъжност

31.12.2018
  Регионално управление на образованието – София-град   обявява свободно работно място за длъжността „Главен специалист – човешки ресурси“ към отдел „Административно-правно, финансово-счетоводно и информационно осигуряване“.   ОПИСАНИЕ НА...
27.11.2018
Обява за свободно работно място за временно изпълняващ  длъжността  „директор“ на 37. Средно училище „Райна Княгиня“, гр. София
Изх.№ РУО1-29310/16.11.2018г.       ГРАФИК      за провеждане на интервю за заемане на длъжността „директор“  на общинско и/или           държавно  неспециализирано училище  22.11.2018 г.-26.11.2018 г. в София-град...
Изх. № РУО1-28267/05.11.2018 г.   Комисия, определена със заповед № РД 01-478/29.10.2018 г. на началника на Регионално управление на образованието – София-град, реши:   Допуска следните кандидати за участие в конкурса за заемане на длъжността „...
СПИСЪК   на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионално управление на образованието – София - град...