22.03.2019

Обучение за учители на ученици, чиито майчин език не е български

Изх. № РУО1-7691/22.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на дейности по проект „МЕДИС“ – Средиземноморски приобщаващи училища, Ви уведомявам, че на 17.04.2019 г. и 18.04.2019 г. ще се проведе обучение на учители за добри практики за работа с ученици, чиито майчин език не е български. Обучението е безплатно и включва 8 ч. присъствени и 8 ч. онлайн. Желаещите учители ще получат 1 квалификационен кредит след подаване на заявление по чл. 51 от Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Необходима е предварителна регистрация на следния линк: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=X4Dd46KljUiVxt88H79rr5JLCbxRLmVLrJyQVKov409UNUczVjhZN0UzWjdTRVdKT05MUFIyRkQwQS4u .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

20.03.2019

Обучения за учители

Изх. № РУО1-7116/19.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 6955/18.03.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „Човек Плюс“ организира  уебинар на 25 и 26 март 2019 г. на тема „Ефективна и позитивна дисциплина в клас и в училище“.

Уебинарът се провежда в онлайн присъствен формат в рамките на 2 дни – от 18 часа до 21.40 часа в платформата Zoom. На участниците, удовлетворили условията за получаване на квалификационни кредити, съгласно Наредба № 12/01.09.2016 г. на МОН ще  бъде издадено удостоверение за квалификационен кредит.

За повече информация и заявки: email –  academia_ppo@abv.bg

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Обучение на учители

Изх. № РУО1-6854/8.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6439/14.03.2019 г., Ви уведомявам, че Софийски университет “Св. Климент Охридски”- Стопански факултет и Центърът за образователни технологии организират на 30.03.2019 г. от 10 часа обучение за учители по „Методика на обучението по предприемачество“ (VIII клас). Обучението е с продължителност 16 учебни часа (8 присъствени и 8 за самостоятелна работа и дискусия) и завършва с присъждане на 1 квалификационен кредит, ако желаете.

Място на провеждане: Софийски университет „Свети Климент Охридски“ – Стопански факултет, София, бул. Цариградско шосе, № 125, бл. 3 – Стопански факултет, зала 420.

Водещ обучението: Професор д.с.н. Цветан Давидков – автор и преподавател по ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.

За да участвате е необходимо да попълните приложената форма и да я изпратите в срок до 27 март 2019 г. на email - stefka_tosheva@abv.bg

За допълнителна информация – тел. 02 873 99 41.

Приложение:Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Продължаваща квалификация за педагогически съветници

Изх. № РУО1-6699/5.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6102/12.03.2019 г., Ви уведомявам, че Софийски университет “Св. Климент Охридски”- Департамент за информация и на учители(ДИУУ), в партньорство със Сдружение „Училищно и семейно консултиране“ организира провеждане на първия модул от програмата за продължаваща квалификация на педагогическите съветници на тема „Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници”. Модулът ще бъде проведен в две фази. Първата фаза ще се проведе от 15 до 19 април 2019 г. в гр. София, бул. «Братя Бъкстон» №31. Втората фаза ще се проведе през месец юни. Общият хорариум за първия модул е 64 учебни часа - по 32 учебни часа за всяка фаза. След завършване на втората фаза участниците имат възможност да получат удостоверение с кредити от СУ «Св. Климент Охридски» - ДИУУ. Програмата има за цел усъвършенстване на консултантските умения на педагогическите съветници. В приложен план се овладяват съвременни психологически подходи и техники от различни психотерапевтични школи.

За повече информация и включване в програмата до 07 април 2019 г. на email:uskonsultirane@gmail.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2019

Семинар със заместник-директори по учебната дейност на тема „Развитие на организационната компетентност – разработване на стратегии, планиране и реализация“

Изх. № РУО1- 6214/12.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че в периода от 27.03.2019 г. до 29.03.2019 г. ще се проведе семинар със заместник-директори по учебната дейност на столичните училища на тема „Развитие на организационната компетентност – разработване на стратегии, планиране и реализация“.

Целта на семинара е да представи иновативни теории, практики и стратегии, които развиват организационната компетентност на заместник-директорите по учебната дейност и биха ги подпомогнали при изпълнение на професионалните им задължения и отговорности.

Семинарът ще се проведе в гр. Сандански, Интерхотел Сандански с обучители от РААБЕ България ЕООД, организация, чийто програми са вписани в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Продължителност на обучението: 16 академични часа присъствено обучение.

Всеки от участниците в обучението получава:

  • комплект обучителни и работни материали;
  • консултация с лекторите по време на обучението;
  • удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 12/01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от Закона за предучилищното и училищното образование;
  • БОНУС: Всеки участник получава допълнително 3-месечен достъп до онлайн платформата за дистанционно обучение на РААБЕ България.

След запознаване с приложената програма, моля да бъдат уведомени заместник-директорите по учебната дейност от повереното Ви училище.

За участие в семинара следва да попълнят заявка до 20.03.2019 г. на следния линк:

 

https://goo.gl/forms/dTkHD2Q12YRlE7Ju2

 

Приложение: Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2019

ИКТ семинар за учители в начален етап

Изх. № РУО1-6031/11.03.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от Фондация „Образование  5.0“ вх. №РУО1-5572/06.03.2019 г., Ви уведомявам, че РУО – София-град съвместно с фондацията организира семинари за учители от начален етап на 21.03.2019 г.,– от 10.00 ч. и от 14.00 ч., в залата на 18. СУ „Уилям Гладстон“ – район Възраждане, ул.„Пиротска“ №68 (транспорт: метростанция „Опълченска“, тролейбуси №№ 1 и 5, автобуси №№ 60 и 74, трамваи №№ 20 и 22). Ще бъдат представени модулите, свързани с използването на технологията добавена реалност за образователни цели, представляващи мобилно приложение пред учителите в начален етап.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

12.03.2019

Открита педагогическа практика с учители по информационни технологии

Изх. № РУО1- 6037/11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че на 19.03.2019 г. (вторник) от 15:00 часа до 16:30 часа в 137 СУ „Ангел Кънчев“, ж.к.Люлин, бул."Европа" № 135, ще се проведе открита педагогическа практика с учители по информационни технологии на тема: „Компютърна текстообработка и обработка на таблични данни“.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 18.03.2019 г.

https://goo.gl/forms/UGXD9jVJFGb0c0tO2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.03.2019

Обучение за педагогически специалисти на тема „Религия и ценности“

Изх. № РУО1-5596/06.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-5563/06.03.21019 г., Ви уведомявам, че предстои обучение на тема „Религия и ценности“ по Национална програма „Квалификация“ 2019 в периода 25.03.2019 г. – 27.03.2019 г. Обучението предвижда да бъдат обучени 90 учители, разпределени в 3 групи по 30 човека с продължителност 16 академични часа. Занятията на обучаемите ще се провеждат в Център за подготовка на ученици за олимпиади гр. София.

 За София-град е предвидено да бъдат обучени 10 педагогически специалисти. Обучението ще се проведе от проф. Божидар Андонов, проф. Емилия Василева и доц. Иван Колев от СУ „Св. Климент Охридски“. Средствата за обучение, нощувки и храна на участниците се осигуряват от бюджета на НП „Квалификация“ 2019 г. Разходите за пътни разноски на обучаващите се от страната са за сметка на училището заявител от делегирания бюджет (съгласно чл. 35 на Колективния трудов договор).

Моля СПЕШНО, в срок до 10.00 ч. на 07.03.2019 г. желаещите учители да се включат в това обучение да попълнят приложената таблица и да я върнат на email s.decheva@edusofia.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Списък на участниците в обучение на тема „Религия и ценности“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

05.03.2019

Стартиране на Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№РУО1 – 5422/05.03.25019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА,

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО  РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5207/28.02.2019 г. и стартиране на Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ по Проект BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, моля да имате предвид следното:

1. Пакетът отчетни документи до началника на РУО–София-град се представят от директорите на образователните институции ежемесечно за възстановяване на разходите по проекта на хартиен носител и в електронен формат, само след успешно приключване на процедурите за придобиване на ПКС и издадено удостоверение за придобита ПКС от педагогическите специалисти.

2. Всички реквизити в бланките на документи (заявление, декларация  - приложение 7 б и карта за участие – приложение 7)  следва да са стриктно попълнени от педагогическите специалисти.

3. Оригиналите на документите по Дейност 2 от проекта се съхраняват от директора на съответната образователна институция до приключване на проекта.

4. Съгласно Указанията за изпълнение на Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти е посочено, че включването в проекта може да бъде от 04.10.2018 до 30.09.2021 г. В тази връзка следва да имате предвид, че педагогическите специалисти могат да получат средства по Дейност 2 от проекта, само ако подготвителният курс за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен  и  изпитът за придобиване на ПКС / V, IV, III, II и I/ са с дата след 04.10.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.03.2019

Обучение за учители, преподаващи I-IV и V-VIII клас

Изх. № РУО1-5423/05.03.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 5286/01.03.2019 г., Ви уведомявам, че СНЦ „Образование и технологии“ гр. Бургас, организира от 15.03.2019 г. до 17.03.2019 г. в хотел „Сезони“, гр.Трявна Шести национален семинар на тема „Формиране на дигитални компетенции и алгоритмично мислене в богата на технологии среда в съвременното училище (за учители, преподаващи I-IV и V-VIII клас).

Целта на инициативата е да се повиши квалификацията на педагогическите специалисти, преподаващи дисциплини Компютърно моделиране и Информационни технологии, както и учители, които активно интегрират софтуерни и хардуерни технологии в своята ежедневна работа.

За участие в семинара трябва да бъде направена регистрация за обучение по един от следните модули:

·         Модул 1 – Компютърно моделиране в III и IV на тема „Компютърно моделиране в началното училище – компютърни игри, проекти и управление на програмируеми устройства“.

·         Модул 2 – Информационни технологии V- VIII клас на тема „Създаване на интерактивни дидактични ресурси – разработване на интерактивни Power Point презентации с ползване на VBA. Разработване на интерактивни упражнения с Excel – ребуси, кръстословици, пъзели“.

Обучението е с продължителност 32 академични часа и след успешно завършване се присъждат 2 квалификационни кредита. За участие в практическите сесии всеки от участниците трябва да носи преносим компютър.

Записването за участие в курсовете става на email – itlearning@dgklaz.net

За повече информация за предлаганото обучение и други програми за квалификация на педагогически специалисти: www.itlearning-bg.com и тел. +359878227737 – Мария Миткова - координатор образователни програми.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД