10.01.2019

Обучения за педагогически специалисти

Изх. № РУО1-684/10.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-448/08.01.2019 г., Ви уведомявам, че неправителствената организация „Джуниър Ачийвмънт България“ кани педагогическите специалисти в обучения за повишаване на квалификацията през м.февруари и март 2019 г. по следните теми:

·         16 - 17 февруари 2019 г. - изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемачество“ в начален етап на училищното образование (подходяща и за детски градини). Срок за регистрация до 01.02.2019 г.включително.

·         23 - 24 февруари 2019 г. - изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемачество“ в прогимназиален етап на училищното образование. Срок за регистрация до 08.02.2019 г. включително.

·         23 - 24 март 2019 г. - изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемачество“ в гимназиален етап на училищното образование. Срок за регистрация до 08.03.2019 г. включително.

При успешно завършване на всяка от програмите, на обучаемите се присъжда 1 квалификационен кредит. Приложено Ви изпращам информация за предстоящите обучения.

За повече информация за обучителните програми на адрес: http://www.jabulgaria.org

За допълнителна информация и запитвания: Александра Парашкевова -  aleksandra.parashkevova@jabulgaria.org и тел. 0877290844

Приложение: Информация за провеждане на обучения на педагогически специалисти през м. февруари и м. март 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Конкурс за спонсорирано обучение за държавни детски градини и основни училища

Изх. № РУО1-380/08.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОСНОВНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-94/03.01.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „Благотворител“ Ви кани да участвате в конкурс за спонсорирано обучение по програма „Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище“.

Конкурсът се обявява за държавни детски градини и основни училища в София. Ще бъдат избрани 2 училища и 2 детски градини. Всяко от учебните заведения кандидатства за обучение на петима свои педагогически специалисти. Програмата е подходяща за директори, заместник директори и учители на деца от предучилищна и начална училищна възраст.

Обучението се провежда на 22, 23, 24 февруари в хотел Банкя Палас с продължителност 16 академични часа, 8 от които са присъствени и завършва с тест и творческа задача. Преминалите програмата получават един квалификационен кредит, като следва до края на месец май 2019 г. представят най-малко 5 добродетели на децата/учениците и подготвят отчет за проведените дейности.

Кандидатстването се извършва чрез попълване и изпращане на приложения формуляр до 31.01.2019 г. на адрес: office@blagotvoritel.org.

Повече информация можете да намерите на адрес: www.dobrodeteli.bg или www.blagotvoritel.org  и тел. +359 885414038.

 

Приложение: Формуляр за кандидатстване по програма „Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Работна среща по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№РУО1-308/07.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на Проект BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ и предстоящата организация на дейности по проекта, Ви уведомявам, че на 16.01.2019 г. (сряда) в 56 СУ „Проф.К.Иречек“, район  „Люлин“ (метростанция „Люлин“) ще се проведе работна среща с Екипа за управление на проекта и РУО–София-град както следва:

  • За детските градини от 14.00 ч.
  • За училищата от 15.30 ч.

Работната среща е за всички детски градини и училища, вече участвали и с предстоящо участие в дейности по проекта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.01.2019

Обучения за учители от I до XII клас

Изх.№ РУО1-46/03.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-32297/19.12.2018г., Ви уведомявам, че Център за творческо обучение и Сдружение „Образование без граници“ организират обучение за учители от I до XII клас на тема „Инструменти за привлекателно образование“.

Обучението ще се проведе на 18.01.2019г. и 19.01.2019г. от 9.00ч. до 17.00ч. в залата на Център за творческо обучение в гр.София, стадион „Академик“, ниво 2. Продължителността на курса е 16 академични часа и за успешно преминато обучение се присъжда 1 квалификационен кредит.

Регистрационна форма може да намерите на адрес:https://goo.gl/2hMEkt

За повече информация: тел.+359 2 408 0326, +359 877 00 42 78 - Надежда Коцева- координатор обучения в Център за творческо обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.11.2018

Информационен семинар на тема „Използване на помощни средства в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности“

Изх. № РУО1 – 28446/07.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1-28412/06.11.2018 г., Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование ( РЦПППО) – София-град организира информационен семинар на тема „Използване на помощни средства в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности“. Семинарът е безплатен и е част от квалификационните програми, заложени в годишния план на РЦПППО – София-град.

 

Семинарът ще се проведе на 22.11.2018 г., като желаещите за участие е необходимо да изпратят заявка за участие на rcsf.edu@gmail.com в срок до 09.11.2018 г.

 

Приложение:

1.Информация за семинара

2. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.11.2018

Обучение по Компютърно моделиране за учители

Изх. № РУО1- 28357/06.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-28154/02.11.2018 г. Ви уведомявам че, „РААБЕ България“ организира обучение по „ Компютърно моделиране. Идеи, принципи, реализация.“ Обучението застъпва дейности, включени в учебната програма по предмета и ще се проведе в Института по математика и информатика към БАН, гр. София на 17.11.2018 г. За завършено обучение се присъжда 1 квалификационен кредит. Краен срок за записване в обучението 9.11.2018 г.

 

За повече информация на интернет страницата на РААБЕ България на линк:

http://www.pedagozi.bg/obuchenia/seminari-za-direktori/kompyutrnoto-modelirane-idei-principi-realizaciya-18

или тел. 0892 23 23 35 – Йоана Василева

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД02-2529/05.11.2018 Г.

НА НАЧАЛНИКА НА РУО – СОФИЯ-ГРАД /

05.11.2018

Предложение за квалификация на педагогически специалисти

Изх. № РУО1- 28150/02.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-27918/31.10.2018 г. Ви уведомявам че, „Орак – дигитална учителска академия“:

·         организира обучения  на педагогически специалисти по одобрени от МОН програми за обучение на теми „Киберсигурност и дигитално гражданство за учители“, „Обучение по дигитални умения и ИКТ“, „Развитие на компютърни и дигитални компетенции“. Всяка програма носи 1 или 2 квалификационни кредита.

·         предлага сътрудничество по дигитална трансформация на училища и детски градини.

За повече информация: www.orakgroup.com, email: office@orakgroup.com, тел. +35932636426

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.11.2018

Предложение за квалификация на педагогически специалисти с ръководни функции

Изх. № РУО1- 28148/02.11.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-28038/01.11.2018 г. Ви уведомявам че, „Институт за човешки ресурси“ ще проведе на 22.11.2018 г. тясно специализирано за системата на образованието обучение по три ключови законодателни направления, както следва:

·         Здравословни и безопасни условия на труд – изисквания към образователните институции.

·         Управление и организация на образователната институция. Трудово - правни отношения.

·         Нормиране и заплащане на труда в системата на предучилищното и училищното образование.

При успешно преминато обучение всеки участник ще получи общо 3 /три/ броя удостоверения – едното за пред Инспекция по труда и още 2 /два/ броя с присъдени квалификационни кредити по съответните теми.

За допълнителна информация и заявка за обучение: тел. +359882 79 99 61, email: hr.institute@abv.bg или edu@institute-hr.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.10.2018

Семинар по математика на тема „Как да използваме Plickers в обучението по математика“

Изх. № РУО1- 27080/22.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че на 07.11.2018 г. (сряда) от 10:00 часа в залата на 18. СУ „Уилям Гладстон“, ул."Пиротска" №68 ще се проведе семинар с учители по математика на тема „Как да използваме Plickers в обучението по математика“. Ще бъде разгледана и темата „Приложение на ИКТ в обучението по математика“. Лектор проф. Тони Чехларова от ИМ на БАН.

 

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

22.10.2018

Семинар „Прилагане на новите учебни програми по информационни технологии заVII и IХ клас“

Изх. № РУО1- 26928/19.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че на 30.10.2018 г. (вторник) от 10:00 часа и от 14,00 часа в залата на ПГТЕ "Хенри Форд", ул."Хайдут Сидер" №8 ще се проведе семинар с учители по информатика и информационни технологии на тема „Прилагане на новите учебни програми по информационни технологии заVII и IХ клас“. 

 

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД