Изкуства, технологии и предприемачество

22.03.2019

Покана за участие в „Конкурс за учебна рисунка, Бургас 2019“

Изх. № РУО1- 7699/22.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Регионално управление на образованието -  Бургас с вх. № РУО1-5603/06.03.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на „Конкурс за учебна рисунка, Бургас 2019“.

Организатори на конкурса са Община Бургас и Национална художествена академия.

За повече информация: тел. 0888 418 949, както и на e-mail: gallerybaev@abv.bg .

 

Приложение: 1. Статут на „Конкурс за учебна рисунка, Бургас 2019“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Провеждане на конкурс за илюстрация на фолклорни образци „Мъдростта на народа ни - 2019"

Изх. № РУО1-6866/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на фондация „Детето и фолклора“, вх. № РУО1-5737/07.03.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото ежегодно провеждане на конкурс за илюстрация на фолклорни образци „Мъдростта на народа ни - 2019".

Тема на конкурса – „Мъдростта на народа ни – Приказките от България“.

В конкурса могат да участват деца и ученици от 7 до 18 години. Рисунките на участниците ще бъдат оценявани в три възрастови групи:

  • Първа възрастова група – от 7 до 10 години.
  • Втора възрастова група – от 11 до 14 години.
  • Трета възрастова група – от 15 до 19 години.

 

Размер на картините:

  • Минимум 30/40 см.
  • Максимум 50/70 см.

Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване.

Данните на участниците да бъдат нанесени на гърба на всяка картина в долния ляв ъгъл, четливо изписани или на залепен лист с формат 15/20 см с отпечатани име и фамилия, възраст, адрес, email и телефон, име (тема, заглавие) на рисунката, име и фамилия на преподавателя, име на школата/училището.

Жури от експерти с преподавател доц. Николай Цачев, преподавател в Национална художествена академия, ще оцени творбите на участниците. Наградените участници ще бъдат уведомени с писмо. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на фондация „Детето и фолклора“ - http://lista-bg.com/.

Най-добрите илюстрации ще бъдат включени в изложбата „Мъдростта на народа ни“, която ще бъде открита на 1 юни 2019 г. в музея „Земята и хората“, като на същата дата ще се проведе и празничен концерт, на който ще бъдат обявени победителите в конкурса.

Творбите се приемат с пощенско клеймо от 15 март до 15 май 2019 г.

Адреси, на които можете да изпращате творбите:

  • София 1606, ул. „Люлин планина“ №4, Лилия Старева, фондация „Детето и фолклора“.
  • София 1000, ул. „Солунска“ №9, Агенция Уйкпрес, пощенска кутия 51, тел. 02/988 23 55.

Рисунките не се връщат на участниците. С най-добрите от тях ще бъдат организирани изложби и подготвяни издания. Авторските права на включените в издание рисунки се притежават от фондация „Детето и фолклора“.

За повече информация - телeфон 02/ 852 69 43, 0899 178 664 – Лили Старева, председател на фондация „Детето и фолклора“, e-mail: lstareva@gmail.com.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.03.2019

Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за VIII клас по учебния предмет "Предприемачество", за X клас по учебния предмет "Икономика" и учебни комплекти по чужд език

Изх. № РУО1-5961/11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо № 9105-61/07.03.2018 г. на заместник-министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-5729/07.03.2018 г., Ви информирам за откритите със Заповед № РД 09-5743/14.11.2017 г. и със Заповед № РД 09-5764/17.11.2017 г. на министъра на образованието и науката процедури по оценяване и одобряване на проекти на:

             - учебници за VIII клас по учебния предмет предприемачество - теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка;

             - учебници за X клас по учебния предмет икономика - теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка;

             - учебни комплекти по чужд език - руски език, по учебна програма за постигане на ниво В1.1 (А 1 -А2-В1.1) от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР);

Със Заповед № РД 09-734/01.03.2019 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за VIII клас по учебния предмет предприемачество - теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка, на учебници за X клас по учебния предмет икономика - теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка, и на учебни комплекти по чужд език руски език, по учебна програма за постигане на ниво

В 1.1 (А1-А2-В1.1) от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) и приложенията към тях - протоколи, карти за оценяване за пригодността и График за провеждане на оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и на учебни комплекти.

В Указанията са разписани дейностите по оценяване за пригодността на проектите, за които отговаря директорът на училището, и дейностите, които извършва учителят. В графика са посочени сроковете.

Указанията, приложенията към тях и списъкът с училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите, са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Учебници“.

Във връзка с организирането и провеждането на втория етап на процедурите -оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите моля за следното:

Директорите на училищата да създадат организация за приемането на проектите на учебници и на учебни комплекти във времето от 9.00 до 17.30 часа съгласно графика - до 29 март 2019 година включително.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

11.03.2019

Осмо издание на Национален фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце“

Изх. № РУО1-5762/07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на “Национален събор на овцевъдите в България“ с вх. № РУО1-5245/28.02.2019 г., Ви уведомявам за Осмото издание на Национален фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце“, който дава възможност за изява на певци, музиканти, танцьори и художници, разпределени в категории за любители и професионалисти, както и по възрастови групи.

Място на провеждане – поляните край Петропавловски манастир, община Лясковец, област Велико Търново от 10 до 12 май 2019 година.

Конкурсът е без такса за участие.

Пълна информация за събитието, заявка за участие и регламент може да намерите на сайт: www.saborbg.com, както и в приложението към настоящото писмо.

Лице за контакт: Галина Иванова – координатор – 0886 53 10 53.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

11.03.2019

Национален фестивал за ученически рок-групи

Изх. № РУО1-5875/08.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-63/19.02.2019 г., вх. № РУО1-4382/19.02.2019 г., Ви уведомявам за инициатива на Народно читалище „Добрич-2017“ – гр. Добрич – Национален фестивал за ученически рок групи.

Събитието ще се проведе в периода от 26 до 29 юни 2019 г. в гр. Добрич – в летния театър или друга открита сцена в градския парк.

Участието на учениците е безплатно и е съобразено с изискванията за публични прояви, в  които са включени деца.

Националният фестивал за ученически рок групи ще бъде подкрепен от Министерството на образованието и науката и ще премина под патронажа на министъра на образованието и науката.

Лице за контакт: Николай Нейчев, председател на Народно читалище „Добрич-2017“, гр. Добрич – 0898 58 34 75, имейл: dobrich-2017@abv.bg

 

Приложение: 1. Статут на Национален фестивал за ученически рок-групи.

                           2. Регламент на Национален фестивал за ученически рок-групи.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

06.03.2019

Младежки конкурс за българска и руска песен „Нова надежда“

Изх. № РУО1-5583/06.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Национално Движение Русофили с вх. № РУО1-4980/27.02.2019 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на младежки конкурс за българска и руска песен „Нова надежда“ – 11 май 2019 г. в гр. София.

Участниците в конкурса  ще се състезават в две направления – „Класическо изпълнение“ и „Популярна песен“, в две категории: индивидуално изпълнение, вокални дуети и терцети. Възрастовата група е от 18 до 29 години.

Конкурсът е като продължение на ученическия фестивал „Пусть всегда будет солнце“.

За контакти: Антонио Дачовски – организатор на конкурса, 0894 414 169, nova_nadejda19@abv.bg.

 

Приложение:  1. Регламент на конкурса „Нова надежда“.

                            2. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

06.03.2019

Международна младежка среща за антична драма, музика и лека атлетика “Olympia in Dion”

Изх. № РУО1-5584/06.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-5050/27.02.2019 г., Ви уведомявам за предстояща ежегодна Международна младежка среща за антична драма, музика и лека атлетика “Olympia in Dion”  в Гърция.

Събитието е без състезателен характер и се провежда в рамките на 9 дни през втората половина на месец септември.

Заинтересованите от участие в събитието училища, университети и неформални групи следва в срок до 15 март 2019 г. да изпратят формуляр и другите изисквани материали, съгласно подробното описание в приложеното писмо.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

06.03.2019

Покана за празничен Галаконцерт „Детска мелодия на годината“

Изх. № РУО1-5498/05.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на сдружение „За българска музика и изкуство“ с вх. № РУО1-5164/28.02.2019 г.,Ви уведомявам, че  предстоящият празничен Галаконцерт за определяне на най-добрите песни на децата на България за 2018 г., участващи в националния фестивал „Детска мелодия на годината“, ще се проведе на 23 март 2019 г. от 19:00 ч. в Зала 1 на Националния дворец на културата.

В Галаконцертът на „Детска мелодия на годината“ ще вземат участие 120 деца от цялата страна, както и над 100 деца от столични училища. Галаконцертът е под режисурата на Ники Априлов.

„Детска мелодия на годината“ се провежда под патронажа на председателя на народното събрание – Цвета Караянчева.

Желаещите да посетят събитието училища, могат да закупят по 10 билета за Галаконцерта на „Детска мелодия на годината”, а с билетите да бъдат наградени най-изявените ученици от съответното училище.

Билети - на касите на Националния дворец на културата, онлайн на http://www.ndk.bg, както и в мрежата на Тикетпортал.бг -  http://ticketportal.bg . ( http://www.ticketportal.bg/podujatie_search.asp?id=44554 ).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.03.2019

Областен кръг - Национално състезание „Фолклорна плетеница“ 2019

Изх. № РУО1- 5372/01.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД №09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, с утвърдени Правила за организация и график на провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания за учебна 2018/2019 г. и заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на  началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания и регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Ключът на музиката“ Ви уведомявам, че на 15.03.2019 г. (петък) ще се проведе областния кръг на Национално състезание „Фолклорна плетеница“ за ученици от IV, VII, XI-XII клас в 144. СУ „Народни будители“ (ж.к. "Младост 3", ул. "Бъднина №1").

 

За добрата организация и изпълнение на регламента за организиране и провеждане на Национално състезание „Фолклорна плетеница“, моля в срок - 11.03.2019 г. до 13,00 часа да попълните и изпратите приложената заявка за участие на електронна поща: a.nikolov@edusofia.bg .

Организацията и провеждането на областния кръг на Национално състезание „Фолклорна плетеница“ следва да бъдат извършени съгласно утвърдения регламент. Начален час на състезанието – 10:00 ч. Във връзка с обявяване на резултатите от областния кръг на състезанието, както и заснемане на участниците с цел популяризиране на събитието е необходимо навършилите 16 години ученици, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително да подадат декларация за съгласие до директора на училището.

За създаване на условия относно спецификата на състезанието е необходимо, ако музикалният съпровод е на запис, звуковият файл да се изпрати заедно със заявката за участие. Всички участници в състезанието трябва да бъдат с нужното за целта репетиционно облекло. С цел подобряване на организацията, график за представяне на участниците в областния кръг на Национално състезание „Фолклорна плетеница“ ще бъде изготвен и сведен до знанието на директорите след обработка на подадените заявки за участие.

След приключване на състезателния ден, Областната комисия изготвя в срок от 5 работни дни протокол за явилите се ученици от съответната възрастова група и техните резултати, като предлага на Националната комисия за всяка възрастова група участниците с най-висок резултат за национален кръг, който ще се проведе от 31 май до 3 юни 2019 г. в град Варна.

В периода 02 – 04 юни 2019 г. в СОК „Камчия“ ще се проведе Европейски младежки музикален фестивал “The power of the song”, на който Република България ще бъде домакин. Организатори на фестивала са Секция на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика в Република България /СУПРИМ/  към Асоциацията на Европейските музикални училища /ЕМУ/. На този форум участниците в Националния кръг на състезанието „Фолклорна плетеница“ ще имат възможност да покажат таланта и уменията си в музикалното и танцово изкуство и да са съпричастни към изпълненията на участниците от Европейски младежки музикален фестивал “The power of the song”.

Приложение: 1. Регламент на Национално състезание „Фолклорна плетеница“.

                           2. Заявка за участие в областен кръг на Национално състезание „Фолклорна плетеница“ 2019.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.03.2019

Изложба на ученици от Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Проф. Николай Райнов“

Изх. № РУО1-5497/05.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Проф. Николай Райнов“ с вх. № РУО1-4981/27.02.2019 г., Ви уведомявам за открита изложба на ученици от Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Проф. Николай Райнов“ в галерийното пространство към „Триъгълната кула на Сердика“, на адрес: бул.“Княгиня Мария Луиза“ №16.

Творбите на учениците от ателиета: Компютърна графика, Графичен дизайн, Визуални изкуства, Живопис, Графика, Скулптура и Керамика ще могат да бъдат видяни до 10 март 2019 година в галерията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.03.2019

Открита педагогическа практика по технологии и предприемачество

Изх. № РУО1-5554/06.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че на 14.03.2019 г. от 16,00 ч. в 74 СУ „Гоце Делчев“ ще се проведе открита педагогическа практика с учители по технологии и предприемачество V – VII клас на тема „Комбиниране на материали в изделията“.

При проявен интерес от Вас и от учители от повереното Ви училище, следва да заявите участие до 11.03.2019г. при старши експерта по професионално образование и обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

26.02.2019

Работна среща с преподаватели по хореография

Изх. № РУО1-4844/25.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТА „ХОРЕОГРАФИЯ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 28.02.2019 г. от 12:00 ч. до 15:00 ч. в залата на 18. СУ „Уилям Гладстон“ /ул."Пиротска" №68/ ще се проведе работна среща с главен експерт в МОН – Елена Търничкова и учители, които през настоящата учебна година осъществяват обучение по предмета „хореография“ в столичните училища.

С оглед гореизложеното, моля да осигурите присъствието на учител по хореография в повереното Ви училище, без да се нарушава учебния процес. На срещата ще бъде обсъден и регламента на Националното състезание „Фолклорна плетеница“, с който учителите е желателно да бъдат предварително запознати.

За участниците в работната среща е необходимо до 17:00 часа на 26 февруари 2019 година да бъде направена регистрация на адрес: https://drive.google.com/open?id=1WJbvRnwc_dJQB3PLQKW9DTejOZXtxtcxlGJF_Jscu7E .

Приложение: Регламент на Национално състезание „Фолклорна плетеница“ 2019.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД